Beste mede straatgenoten

Hopelijk niet teveel email maar dit moesten we toch even kwijt J

 

1)      1 feb 19:00 uur Meespraaktraject Bos en Lommerplantsoen
http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/politiek_bestuur_en/deelraad/persberichten/deelraad_stemt_in?ActItmIdt=292267

Op 1 februari 19:00 in de Buskenblaser op de Hoofdweg 458 start het meespraaktraject  Bos en Lommer plantsoen dat op 20 januari jl door de stadsdeelraad is goedgekeurd, zie de bijlage

Dus heb je kleine kinderen en wil je daar in het pierenbadje, wil je iets met kunst, groen, honden, bomen, tuintjes, jeu de boule, bankjes of wat dan ook lees de brief en praat mee. Het traject gaat relatief kort duren, er is geld voor het traject dus kom op met je ideeën J

2)      3 feb 19:30 Orteliusstraat op de agenda van de politiek avond (raadszaal stadsdeelkantoor)
http://bosenlommer.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/ruid=6483238030/action=view/id=1189

Op 3 februari is de politieke avond  waarin de volgende notities aan de orde komen:

-          Raadsbesluit stand van zaken vernieuwingsplan Robert Scottbuurt

-          Notitie Op weg naar een vernieuwde Robert Scottbuurt

-          Op een politieke avond kun je je mening geven voordat er een stadsdeelraadbesluit wordt genomen, deze mening kan overgenomen worden door de raad en het Dagelijks Bestuur (DB)

-           Na deze avond start het meespraaktraject voor de herinrichting als punt 4 van het besluit

 

De ander punten:   1 akkoord gaan met notitie: Brede school in de Springplank, herontwikkeling Josephkerk, en ander openbare ruimte (Robert Scottplein, Orteliusstrata enz)

                                       2 start hoogwaardige renovatie Springpank (€ 300.000) NB school moet klaar zijn voor de woningen Laan van Spartaan!

                                       3 cofinanciering van max € 200.000 van de impulssubsidie ministerie tbv onderzoek Josephkerk

                                       4 in meespraak herinrichtingsplan Orteliusstraat (al gereserveerd: € 544.578, vraag niet mij waar dat dan voor is J )

3)      15 feb 19:30 uur Bewonersoverleg Robert Scottbuurt in de Springplank
http://www.buurtparticipatie.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=262
De plek om te weten te komen wat er allemaal speelt!

Overleg politie, graffiti, fietsenrekken, grote projecten in de buurt (Orteliusstraat, Hoofdweg, Bos en Lommer plantsoen, Joseph kerk, Springplank, woningen Fridtjof Nansenhof, enz), en …het nieuwe buurtcentrum enz

 

4)      Overig nieuws

De 4e Nieuwjaarsborrel werd bezocht door 29 mensen, er waren een paar afzeggingen. Het was gezellig en soms informatief, foto’s (binnenkort) op de website

Orteliusstraat 329 (fietsenstalling) is bijna verbouwd, echter nog steeds geen koper gevonden, we blijven echter bezig

De eerste bloembollen steken hun kopje al boven de bakken en tuintjes! Ben benieuwd naar het voorjaar!

Tot ziens, somewhere, some place, some time

p.s. print deze nieuwsbrief uit en geef hem aan uw buurman/vrouw zonder emailadres!

 

Met vriendelijke groet
Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe


Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
ps. er is ook een Hyves groep …
Bos en Lommer: http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/
Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/