Beste Ortelius straatgenoten
cc buurtmanager San San Liem, buurtparticipatie Mehmet Uygun

In dit nummer:
1) Vertegenwoordiger gezocht voor de begeleidingsgroep vernieuwing Robert Scottbuurt
2) Oproep lege frisdrankpakken naar Marleen
3) bewonersoverleg van jullie buurt a.s. maandag in de Springplank school, Robert Scottstraat 28
4) Orteliusstraat lenteoffensief 2009
5) fietsenstalling Orteliusstraat 329

=====================================================================

1) Vertegenwoordiger gezocht voor de begeleidingsgroep vernieuwing Robert Scottbuurt

Zoals jullie misschien weten wordt er als vervolg op het ideeën festival van 8 maart 2008 nu de vernieuwingsplannen Robert Scottbuurt (met als kern het plein rond de st. Joseph kerk) geconcretiseerd. De bedoeling is dat de plannen in het najaar definitief worden zodat dit nog voor de fusie van de stadsdelen kan worden vastgelegd. Inmiddels is in maart 2009 ook eindelijk de samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar van de kerk en de woningcorporaties getekend. Ja, ja, deze molens malen langzaam, maar ze malen wel. In het vooroverleg zijn een aantal uitgangspunten neergelegd voor de bewonersparticipatie, zie hieronder.
Aan mij is gevraagd aan de bewoners van de Orteliusstraat te vragen of er een vertegenwoordiger van een jong gezin (met 1 of meer kinderen) die tevens eigenaar/bewoner wil meedoen. Het gaat om ca 3 of 4 bijeenkomsten tussen nu en einde van dit jaar.
Wie wil dit leuke traject meemaken? Email aan
info@fluwelen-Ortelius.nl of aan Paul Gomes

Rol begeleidingsgroep bewoners

  1. De begeleidingsgroep bewaakt de uitvoering van de Participatienota en is betrokken bij het uitwerken van model + varianten ter voorbereiding van de werkateliers.
  2. De begeleidingsgroep werft, samen met stadsdeel en IS Maatwerk, deelnemers voor de begeleidingsgroep en werkateliers.

 

Profiel van de begeleidingsgroep

De inzet van deelnemers in de begeleidingsgroep richt zich op het algemeen belang van buurt en straat. Voor het behartigen van persoonlijke belangen zijn de werkateliers meer het aangewezen platform.

 

Deelname aan de begeleidingsgroep betekent niet dat de deelnemers het volledig eens moeten zijn met de varianten die in de begeleidingsgroep ontstaan. Iedereen houdt (uiteraard) het recht op inspraak tot het moment van besluitvorming.

 

Het streven is om een begeleidingsgroep samen te stellen uit (in volgorde van prioriteit):

  1. vertegenwoordigers per straat
  2. een mix van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse bewoners
  3. een mix van jongeren (16+) en ouderen
  4. vertegenwoordigers uit huurwoningen en koopwoningen.

 

 

2) Oproep lege frisdrankpakken naar Marleen

Wie helpt mij aan lége frisdrankpakken (jus d'orange, dubbelfriss, appelsap, etc.)?

Voor St. Stedenband Amsterdam-Managua (www.ssam.nl) organiseer ik een aantal activiteiten in Oud-West waaronder het maken van portemonneetjes met kinderen van lege pakken frisdrank. Hiervoor heb ik veel lege pakken nodig (één pak per portemonneetje en veel kinderen)!! Wie helpt mij? Als je mij een berichtje stuurt dan kom ik de lege pakken bij je ophalen (heb je zelf weer minder afval). Graag heel laten en niet platvouwen! De eerste lading pakken heb ik 21 juni nodig, daarna tijdens activiteiten rondom de Muurschilderbrigade van 6-20 juli.
Meehelpen? Mochten er bewoners geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger mee te helpen op 21 juni of in de periode 6-20 juli met het maken van portemonneetjes, maskers, schilderijtjes of pinata's of kun je goed naaien (voor het maken van één grote jurk van ong. 3 meter hoog)? Meld je dan ook bij mij (ook voor meer informatie)!
Alvast mijn grote dank!! Buur Marleen (emkabe1@gmail.com)

3) bewonersoverleg van jullie buurt a.s. maandag in de Springplank school, Robert Scottstraat 28
Kijk onderaan op de buurtpagina van de Robert Scottbuurt voor verdere info. Hier komt ook punt 1 aan de orde

verslagen en actiepunten zijn te vinden op de pagina van de Buurtparticipatie
http://www.buurtparticipatie.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=262

Bewonersoverleg
Datum: maandag 15 juni 2009
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: De Springplank, Robert Scottstraat 28

Agenda:
1.    Opening en mededelingen
2.    Voorstelronde en eerste rondvraag
3.    Verslag bewonersoverleg 27 april 2009 (bijgaand)
4.    Actielijst bewonersoverleg 27 april 2009 (bijgaand)
5.    Korte pauze
6.    Participatietraject toekomst Robert Scottbuurt en Bewonersinitiatieven 2009
7.    Buurtbudget 2009
8.    Rondvraag en sluiting


Overige bewonersoverleg in 2009 (onder voorbehoud, check regelmatig de buurtparticipatie site!):

Maandag 5 oktober

Maandag 14 december


4) Orteliusstraat lenteoffensief 2009
Met de bloemetjes gaat het geweldig! Er zijn nu 151 mensen die meedoen om onze straat fleuriger te krijgen waarvan 126 nieuw! Een en ander kost wel wat moeite, we zijn 4x langs alle 276 deuren gegaan met de inventarisatie. Daarna hebben we 4 afhaaldagen georganiseerd en 2x zijn we langs de deur gegaan om te kijken of we de mensen konden bereiken die nog steeds hun plantjes niet afgehaald hadden. Er resteren nu nog 8 huishoudens die hun plantjes nog niet afgehaald hebben o.a. door lange vakanties enz. Daarnaast zijn er nog 7 geveltuintjes die al 2 weken geleden aangelegd hadden moeten worden nog steeds niet gerealiseerd. Aankomende week gaan we daar weer achteraan. Verder heeft bijna iedereen zijn plantenbak opgehangen of de geveltuin al beplant.  Mocht iemand nog hulp nodig hebben bij het ophangen email ons dan, er zijn 4 vrijwilligers die klaar staan om je te helpen J
Overigens doet nu meer dan de helft van de straat mee (54,71% om precies te zijn) Maar 61 huishoudens hebben we niet bereikt. Mochten jullie je buren toevallig spreken vraag dan of ze ook mee willen doen. De actie is helaas over maar een plantenbak of geveltuin  is niet echt duur.
Ook even onze complimenten aan de hondenbezitters onder ons, het is duidelijk dat de geveltuintje netjes gerespecteerd worden en de angst van sommige mensen om geen geveltuintje te nemen om die reden gelukkig ongegrond is gebleven.

 

 5) fietsenstalling Orteliusstraat 329
Een aantal goede suggesties van Klaas op de vorige nieuwsbrief om contact te zoeken met wat ondernemers uit de buurt. Ook kwam het idee van fietskluisjes op straat (maar daar is misschien weinig ruimte voor?). Verder is men toevallig? Bezig geweest met de fietswrakken te stickeren. Dat is heel plezierig want ook in de huidige fietsenrekken is veel te weinig ruimte  

We hebben 27 reacties gehad van mensen op onze vragen, willen de mensen die nog niet gereageerd hebben svp alsnog reageren?
1) stalde je de fiets/motor enz.  in de stalling 329?
2) wil je je handtekening zetten onder ‘de fietsenstalling moet blijven’ (reageer dan op deze email met: ja ik wil een handtekening zetten voor het blijven van de fietsenstalling.

3) wil je eventueel meepraten over de toekomst van de fietsenstalling

 

======================================================

Met vriendelijke groet
Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe

Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius