Aan de e-maillijst Fluwelen Orteliusstraat (167x)

cc San San Liem (buurtmanager stadsdeel)
cc Jan van den Dries (buurtparticipatiemedewerker Robert Scottbuurt)

Cc Inge van Poecke (politie, buurtregisseur)

 

In deze nieuwsbrief van de straat (Orteliusstraat tussen Erasmusgracht (inclusief de hoekpanden) en Jan v Galenstraat)

 

-          1. Oproep start muziek iniatief

-          2. Nieuwjaarsborrel 2010

-          3. Vervolg geveltuintjes: lentebollen

-          4. Status fietsenstalling 329

 

1.     Oproep start muziek iniatief Robert Scottbuurt

 

In het kader van de wijkaanpak en buurtiniatieven wilde ik als bewoner en samen met andere bewoners met een muziekproject starten. Naar verwachting zal begin januari ruimte vrijkomen in het voormalig stadsdeelkantoor achter de Orteliusstraat, in de Robert Scottstraat. Nu zie ik vaak mensen met een instrument fietsen dus ik dacht dat het leuk zou zijn als we starten met een projectje voor jong en oud om laagdrempelig iets met muziek te doen. Ik stel me voor dat er een aantal mensen zijn die graag iets willen vertellen of laten horen over muziek en er een aantal kinderen én ouderen zijn die graag iets met muziek zouden willen doen.
Mij lijkt het leuk om te beginnen met een uurtje vanaf 19:00 uur zodat zowel jong als oud mee kunnen doen.

 

Te denken valt daarbij aan

-          Basis beginselen met eenvoudige instrumenten (ritme, gitaar, stem, blokfluit)

-          Een instrument toelichten t.b.v. eigen keuze van mensen

-          luisteren naar muziek (pop, klassiek, werled) met uitleg van iemand die er wat van weet

-          een stukje muziekgeschiedenis en wellicht als daar animo voor is:

-          eenvoudige ‘notenles’: leren muziek te lezen en eventueel te spelen van blad

 

Je ziet, alles staat nog open. Begin januari wilde ik bij elkaar komen maar ik wil nu alvast een oproep doen voor mensen.

 

-          Mensen die ideeën hebben, een instrument bespelen en eventueel iets zouden willen doen

-          Kinderen en ouderen die het leuk zouden vinden iets meer van muziek te weten, een instrument te spelen, kiezen enz

 

 Email naar P.Gomes@chello.nl en in de loop van januari neem ik contact met je op.

 

2.     Nieuwjaarsborrel Fluwelen Orteliusstraat 2010

 

Inmiddels hebben we als straat alweer 3 Nieuwjaarsborrels achter de rug. Alhoewel de Sint en kerst nog voor de deutr staan denkene we alweer over de Nieuwjaarsborrel want regeren is vooruitzien

Heb je een idee voor de Nieuwjaarsborrel dan houden we ons aanbevolen. Vorig jaar was het Fossa, kunnen we nu weer voor kiezen, maar misschien heb jij een veel beter idee. mag je het gelijk mee organiseren :).

Voor reactie zie emailadressen onderaan.

 

3.     Vervolg geveltuintjes: voorjaarbollen planten

 

We blijven doorgaan met het groenoffensief in de straat!

 Voor alle geveltuintjesbezitters en (balkon)bakkenenthousiastelingen in de Orteliusstraat.

 
Het lijkt ons een prachtig gezicht als in februari en maart de voorjaarsbloemen in de tuintjes en bakken weer kleur geven aan de straat en aan de gevels. Vandaar dat we het geld dat we over hadden van het vorige groenoffensief geïnvesteerd hebben in voorjaarsbollen: 

in krokusbollen, kleine narcissusbollen, anemonen, sneeuwklokjes en kleine tulpenbollen.

 

Je kunt ze gratis komen ophalen op zaterdag 12 december tussen 10 uur en 12 uur 's ochtends, zaterdagmiddag   19 december tussen 1 en 3 uur. Kun je niet? Vraag het danaan de buren! Met toelichting over hoe de bollen te planten met behulp van een pootschepje. Zet het groot in je agenda!!! Help om het fleurige idee ook werkelijkheid te laten worden. Je kunt de bollen tot eind december planten.

 

 

4. Status fietsenstalling 329

 

Goede berichten omtrent de verdwenen fietsenstalling Orteliusstraat 329
Fietsenbezitters: wanhoop niet! We zijn nog steeds actief hoor! Het comité is alweer wat acties verder en brengt jullie hierbij weer een beetje op de hoogte van de, naar onze mening, heel goede berichten!

Zoals we in onze vorige update meldden, was er een potentiële ondernemer (laten we hem X noemen). Helaas liepen de onderhandelingen stuk op de vraagprijs. Maar... ineens was daar een teken van de eigenaar van het pand! Hij wilde met ons in gesprek over de mogelijkheden voor de fietsenstalling? We waren verrast! Na contact met deze eigenaar zijn de onderhandelingen met X weer op gang gekomen. Helaas ging het daarna mis en lag het wederom een klein beetje stil. Maar... via de eigenaar is er inmiddels nóg een geïnteresseerde koper (laten we hem Y noemen) verschenen. Dat wordt dus tegen elkaar opbieden als X nu tóch overstag gaat! Het ligt in de lijn der verwachting dat we half december uitsluitsel krijgen... Wij zijn erg benieuwd en houden jullie uiteraard op de hoogte.

 

Daarnaast hebben we na een lange bureaucratische weg, naar de juiste persoon binnen het Stadsdeel, via een persoonlijk gesprek de toezegging gekregen dat het Stadsdeel het initiatief van een buurtstalling nog steeds ondersteunt. Dit hangt niet op de gaande zijnde onderhandelingen met X of Y. Zo zou het verschil in bod-vraagprijs kunnen worden overbrugd om zo de stalling op (korte) termijn weer open te stellen. Dus... dat biedt goede perspectieven voor de onderhandelingen.

 

Ook hebben we wellicht iemand die de fietsenstalling na de koop zou willen exploiteren, wat koper X of Y weer financiële en administratieve rompslomp zou kunnen schelen! Nog een ander goed bericht is dat onze aanvraag voor het aanschaffen van de rekken via een buurtinitiatief door Buurtparticipatie is goedgekeurd én dat de rekken nu niet zoveel zouden hoeven kosten dan wij begroot hadden voor het initiatief! Met dat extra geld kunnen we bijvoorbeeld de kapotte rekken renoveren, eventueel nieuwe aanschaffen of wellicht zorgen voor een spetterend (her)openingsfeest? Ook hier houden we jullie natuurlijk van op de hoogte!

 

Kortom, het comité is er maar druk mee. Wil je helpen?

Er is nog steeds een plekje vrij om deel te nemen in het comité... En ideeën zijn zeker ook nog steeds welkom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met stalling.ortelius329@gmail.com.

 

Oproep aan mensen met een fiets

Kun je jouw fiets nergens kwijt? Ben je de chaos voor je deur zat? Je kunt zelf een fietsenrek aanvragen via bv MOR@bosenLommer.Amsterdam.nl. of via de buurtmanager (emailadres in de cc van deze email)
Deze worden dan gratis geplaatst!

 

Met vriendelijke groet
Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
ps. er is ook een Hyves groep …

Bos en Lommer: http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/
Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/