Beste mede straatgenoten

Vanavond, 23 jan 2010 van 19:30 Fossa

-          de kans om je medemens van DE straat, De Orteliusstraat hoge nummers, te ontmoeten tijdens de traditionele nieuwjaars’borrel’ van de Fluwelen Orteliusstraat In Fossa. Fossa is het restaurant/Café in de Erasmusgracht aan het einde van de Orteliusstraat. Officieel is dat Bos en Lommer plantsoen nr 10. Fossa is de overigens de Latijnse naam voor gracht

-          Het eerste drankje wordt betaald uit het potje van de fluwelen-Orteliusstraat

-          Er zal een laptop zijn met foto’s van de fluwelen Orteliusstraat van allerlei acties. Neem je usb-stick mee dan kun je eventueel foto’s en kleine filmpjes overnemen!

-          Heb je nog foto’s of filmpjes van de Fluwelen Orteliusstraat? Wij zijn altijd geïnteresseerd

-          Verneem het laatste nieuws over de vernieuwingen in de buurt, herprofilering Ortelisstrata, brede school in de Springplank, Bos en Lommerpntsoen en Hoofdweg en de samenvoeging van de stadsdelen op weg naar nieuw West 

Dan wat andere zeer belangrijk berichten.
Zoals jullie neem ik aan weten valt de Fluwelen Orteliusstraat tot mei 2010 onder de Robert Scott-buurt van Bos en Lommer.
De Robert Scottbuurt is een vernieuwingsbuurt en er is al een tijd een inspraakprocedure op gang voor de Robert Scottbuurt. Het lijkt er echter op dat dat allemaal niet meer lukt voor het nieuwe stadsdeel Amsterdam West in mei van dit jaar de 4 stadsdelen: Bos en Lommer, Westerpark, de Baarsjes en Oud-West vervangt.
Daarom is het grote plan in stukjes geknipt. Op dit ogenblik lopen de volgende zaken:

1)       herprofilering Hoofdweg – in volle gang weliswaar vertraagd door koning winter maar dat wordt beter dan het was

2)       op 1 februari start de inspraakronde Bos en Lommer plantsoen. Denk erom dat gaat ook over de Erasmusgracht aan BEIDE zijden dus ook bij de Orteliustraat. Komt allen!

3)       Op de volgende link http://bosenlommer.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/ruid=6483238030/action=view/id=1189 staat de agenda voor de volgende politiek avond op 3 februari a.s. Via deze link kun je ook alle stukken vinden die staan nl. online! Om 19:30 is daar aan de orde voortgangsnotitie Robert Scottbuurt

Ik citeer daar even uit:

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de notitie ‘Op weg naar een vernieuwde Robert Scottbuurt’ waarin

voorgesteld wordt om te starten met de vernieuwing middels ontwikkeling van de brede school in de

Springplank, de herontwikkeling van de Josephkerk en de herontwikkeling van de openbare ruimte.

2. Opdracht te geven voor het starten van de voorbereiding voor een hoogwaardige renovatie, met

eventuele uitbreiding, van basisschool de Springplank tot een brede school, daarbij het gehele gebouw te

betrekken en hiervoor een voorbereidingsbudget van € 300.000,- beschikbaar te stellen uit de

onderwijshuisvestingsmiddelen.

3. Akkoord te gaan met cofinanciering van maximaal € 200.000 van de impulssubsidie van het ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van onderzoek naar de Josephkerk. De

cofinanciering wordt gedekt door de gezamenlijke partijen en zal voor het deel van het stadsdeel gedekt

worden uit het projectbudget zoals is opgenomen in de begroting.

4. Akkoord te gaan om vooruitlopend op het Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt in meespraak een

herinrichtingsplan op te stellen voor de openbare ruimte in de Orteliusstraat.

 

Let dus de komende tijd op, binnenkort start de meespraak over de herinrichting van onze straat, klinkers ipv asfalt, parkeervakken, bloembakken, nieuwe tegels en/of kom naar de Orteliusstraat nieuwjaars’borrel’
 

Met vriendelijke groet
Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
ps. er is ook een Hyves groep …

Bos en Lommer: http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/
Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/