Beste mede straatgenoten

Van de Orteliusstraat tussen Erasmusgracht en Hoofdweg en de hoekwoningen

 

ps. sommige mailboxen zijn te klein daarom stuur ik apart nog even een email met bijlage over punt 1 (vernieuwing) en punt 5 ( de muziek)

 

1)    Vernieuwing Robert Scottbuurt / Orteliusstraat: 25 maart van 2010 16:00-20:00

In het nieuw buurtcentrum RosCo; Robert Scottstraat 28

^ Vernieuwing Robert Scottbuurt kan beginnen

De deelraad is woensdag 17 februari akkoord gegaan met het deels in gang zetten van de vernieuwing van de Robert Scottbuurt. Ook besloot de deelraad om een voorbereidingskrediet van € 460.000,- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het HTS-complex aan de Wiltzanghlaan. Verder werd het nieuwe bestemmingsplan Admiralengracht vastgesteld en een voorbereidingsbesluit genomen voor een nieuw bestemmingsplan Bos en Lommer Noord.

Stand van zaken Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt
Op 11 juni 2009 heeft de deelraad besloten een vernieuwingsplan op te stellen voor de Robert Scottbuurt. Het dagelijks bestuur wilde graag voor februari 2010 een afgerond integraal plan hebben. Dit is niet gelukt. De notitie ‘Op weg naar een vernieuwde Robert Scottbuurt’ geeft de stand van zaken rond het planvormingsproces weer. Ook zijn daarin drie voorstellen opgenomen om de vernieuwing van de Robert Scottbuurt deels in gang te zetten. Op die manier wil het dagelijks bestuur de vertraging zo veel mogelijk beperken.
Alvast in gang gezet worden de ontwikkeling van de brede school in de Springplank, de herontwikkeling van de Joseph kerk en de herinrichting van de openbare ruimte in de Orteliusstraat. Voor de Springplank en de Joseph kerk zijn budgetten vrijgemaakt. Voor de openbare ruimte in de Orteliusstraat wordt in meespraak met bewoners een herinrichtingsplan opgesteld.

Op 25 maart is de presentatie van het vernieuwingsplan Robert Scottbuurt in het nieuwe buurtcentrum van 16:00-20:00 uur, komt allen (Nb er komt nog een aparte notitie over de meespraak in de Orteliusstraat).
=> Zie verder aparte email

2)    Ons nieuwe Buurtcentrum Robert Scottbuurt: RosCo

Er moet nog veel gebeuren maar er is een nieuw buurtcentrum.  Op 3 maart jongstleden is dit provisorisch geopend en één ruimte kan al goed gebruikt worden. Dit centrum ligt veel centraler dan het oude centrum, nl. achter de Orteliusstraat in de Robert Scottstraat 28 (oude stadsdeelkantoor). Op dit ogenblik zijn daar de volgende ‘oude ’activiteiten: vrouwen empowerment met diverse activiteiten (koken, voorlichting, stoffen verwerken), huiswerkklas en vergaderingen. Nieuwe activiteiten zijn de groente/plantenkas, vliegtuigmodelbouw (maandagavond) en een muziekclub donderdag avond. Wil je contact over het gebruik van het buurtcentrum? Neem dan contact op met jan van den Dries, onze buurtcoördinator (JvdDries@buurtparticopatie.nl)

 

3)    Bos en Lommer plantsoen (en Erasmusgracht!)

De eerste fase van de meespraak: de ontwerpsessie 1en 2 en de klankbordsessie wordt afgesloten en het voorlopig ontwerp wordt besproken in de stadsdeel raad van 17 april.

Op dit moment zijn er plannen voor een hotelschool in het Gakgebouw, strak ontwerp, veel groen, jeu de boule baan, kinderspeelplaats, monumentale boom, eetbaar groen, minder parkeerplaatsen meer groen enz.
Het bruggetje over de Erasmusgracht t.b.v. een groen looproute naar het winkelcentrum en veilige oversteek kinderen is nog een punt van discussie (en financiering), Ook gaat het dubbele fietspad weg zodat meer ruimte ontstaat voor wandelen langs de gracht

 

4)    Kunstwerk ‘de Potkachel’ S105

Op 23 april 15:00 zal eindelijk het nieuwe kunstwerk van de Robert Scottbuurt geopend worden door de voormalige minister van de wijkaanpak: Ella Vogelaar: plaats van handeling hoek Robert Scottstraat/Jan van Galenstraat bij het informatiebord van de buurt. Het kunstwerk komt te staan op de middenberm van de S105. Bedoeling van het kunstwerk is een ander associatie op te wekken dan de reclame uitingen maar een gevoel van “hier kom ik thuis’

Nader informatie volgt nog.

 

5)    Muziekclub van start

Op donderdag avond van 18:30-20:00 zal de muziekclub starten in het nieuwe buurtcentrum RosCo, Robert Scottstraat 28. Dit is muziek voor jong en oud , gevorderd en beginnend met bindend element de liefde voor de muziek. Wat we precies gaan doen? Zie aparte email na deze nieuwsbrief. Ook uit onze straat doen ook al mensen mee.

 

6)    Fietsenstalling

Helaas is het contact even slecht, na ons voortvarend driehoeksoverleg met de gemeente heeft het fietscomité geen (goede) reactie gehad van de eigenaar. We blijven proberen. Op dit ogenblik is Niels even het aanspreekpunt.

 

7)    Kinderen naar de Springplank? (om de hoek in de Robert Scottstraat)

In de nieuwsbrief van 15 februari werd een vraag gesteld over basisschool De Springplank:
> Gaan de kinderen uit de laan van Spartaan maar ook die van de Orteliusstraat daar nu/straks heen?
Michel uit de Orteliusstraat reageerde  daarover:

‘Over de kinderen uit de Laan van Spartaan valt nog niks te zeggen (omdat ze er nog niet wonen), maar over de kinderen in onze eigen straat wel. Namelijk dat Annabel (8 jaar) er al bijna vier jaar met plezier naar toe gaat, en dat haar tweelingzusjes Nadia en Miriam vanaf half april zullen volgen.
De Springplank bevalt ons uitstekend: een goed team, prettige contacten met juffen, ze organiseren veel leuke dingen en er wordt gewoon goed lesgegeven in betrekkelijk kleine klassen. En wat is het heerlijk: een school om de hoek, in plaats van dat je per se elke ochtend je kinderen twee stadsdelen verder moet fietsen! Annabel hoeft de stoep niet af maar huppelt de hoek om en is al op school’
In ander buurten zie je ook initiatieven om samen een school uit te kiezen, misschien si dat voor onze straat ook wel interessant
Geïnteresseerden zullen we in contact brengen met Michel

Bijlage 

 

Tot ziens, somewhere, some place, some time

p.s. print deze nieuwsbrief uit en geef hem aan uw buurman/vrouw zonder emailadres!

p.s.2 Wil je antwoorden, heb je vragen, wil je discussiëren? Zie dan hieronder de Google Groups Orteliusstraat

 

Met vriendelijke groet
Straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe


Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius
ps. er is ook een Hyves groep …
Bos en Lommer: http://www.bosenlommer.amsterdam.nl/
Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/