Aan alle bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat 
(de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

Herinrichting Orteliusstraat

Now speak or be silent forever J

Eindelijk is dan toch zover.  Op 26 april 19:30 vindt er een hoorzitting plaats over de herinrichting van de Orteliusstraat

Er zijn blijkbaar 2 voorlopige ontwerpen door het stadsdeel gemaakt. Die kunt u al bekijken en becommentariëren.

Wat er precies mogelijk is weten we niet maar een en ander zal duidelijk worden op deze avond. Kom dus allen!

 

Fietsenstalling

Marleen en Paul spraken de portefeuillehouder Hetty Welschen toevallig en wellicht is er toch een minieme opening om iets te doen. Als er nog iets gedaan kan worden dan is het nu met de herprofilering van de straat. Afgesproken is de portefeuillehouder een berichtje te sturen. Dat zullen vanuit het voormalig fietscomité of anders het straatcomité doen.
Noem dit probleem (te weinig stalling fietsen) svp ook op de hoorzitting van de herinrichting

 

Orteliusstraat boekje

Cornélie, Tjerk, Annelies en Paul zijn gestart en komen binnenkort met meer informatie

We hebben alvast 2 vragen aan jullie:
1) wie moeten we in ieder geval interviewen, wie weet er veel van de straat? Mail het ons

2) Wie wil er een keer een stukje schrijven? Foto’s maken? Een keer meedenken over de layout enz?

De volgende bijeenkomst is op 9 mei 18:30 in RoSco, Robert Scottstraat 32

 

Bewonersvergadering

Op maandag 9 mei 19:30 is er weer het bewonersoverleg in RoSco, Robert Scottstraat 32

Gezien de bovenstaande zaken die spelen wellicht een zeer interessant moment om weer/een keer te komen

Noteer het svp in je agenda we rekenen op een grote opkomst!

 

p.s. ontwerp Bos en Lommerplantsoen inclusief de herinrichting Erasmusgracht is goedgekeurd. Weliswaar zal de uitvoering daarna ca 14 maanden wachten maar dit is eindelijk klaar.

p.s. we hoorden ook net nog dat de vergunning waterfietsen wellicht toch mogelijk wordt

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/