Beste medebewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
(de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

Voor je ligt weer de nieuwsbrief van de Fluwelen-Orteliusstraat

 

Inhoudsopgave

 

1)      Woensdag 7 sep: ontruiming weedplantage

2)      Hoofdlijnen ontwerpgroep Orteliusstraat

3)      2012: Boekje en straatfeest Orteliusstraat

4)      Ma 26 sep  Bewonersoverleg Robert Scottbuurt

5)      Weekend 10/11 sep Open Monumentendag ook in onze Robert Scottbuurt

6)      10 sep laatste kans Bewonersiniatieven 2011

7)      Digitaal …

 

 

1)      Woensdag 7 sep: ontruiming weedplantage

 

We spraken er laatst nog over in het kader van het boekje dat we gaan maken over onze stukje van de straat: wat voor spannende dingen zijn er gebeurd in de Orteliusstraat?
Zien we opeens een SEON wagens staan in de straat! SEON ontmantelt o.a. hennepplantages en daar hadden we er weer eentje in de straat. Ik zeg weer want ik herinner me nu al zo een 3 plantages in de straat alleen aan de even kant van de laatste 7? jaar De vorige die ik me herinner waren echter beiden op  2- en 3 hoog. In de Jaren ’70 geloofden we dat weed nog onschuldig was, intussen weten we beter. Het aantal psychosen neemt bijv. toe door de hasjiesj dus zo onschuldig is dat spul niet. Verder leveren deze kwekerijen ook overlast en gevaar op voor omwonenden (brandgevaar bijv.) Nummer 358-1 stond al lange tijd leeg en uiteindelijk is de politie gewaarschuwd door omwonenden ivm de stank.. Hieronder een stukje van de Internet site van de politie geplukt:

Hoe herken je een hennepkwekerij?
Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen wijzen:

·         Warme en/of vochtige muren

·         Non-stop zoemende of brommende geluiden in een pand wijzen op ventilatoren

·         Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan

·         Stankoverlast in de vorm van henneplucht

·         Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

·         Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte

·         Continue condensvorming op de ruiten

·         Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met een of meerdere van de bovenstaande signalen.

Blijf hennep thuisteelt melden!
Heeft u overlast van een hennepkwekerij of vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Bel de politie op 0900-8844 (lokaal tarief) of 0800-7000 (gratis) Meld Misdaad Anoniem.

Zie verder de bijgevoegde foto's

 

2) Hoofdlijnen ontwerpgroep Orteliusstraat

 

Even kort door de bocht:  In de laatste ontwerpgroep zijn voornamelijk de volgende 2 punten aan de orde geweest

a)      De bomen

Deze verkeren in slechte tot zeer slechte staat, Voorstel wordt toch deze te rooien, mogelijk in 2 fasen zodat de straat groen blijft. Verder van de nood een deugd, wat meer variatie en dus ook mooiere bomen en minder last van de luis. Wel direct redelijk grote bomen

b)      Parkeren

Aan beide zijden langs parkeren, scheelt maar een paar plekken maar oogt veel minder blik in de straat

Er volgt een sessie waarbij de gehele straat wordt uitgenodigd, laatste verslag bijgevoegd

 

3) Orteliusstraat boekje en straatfeest 2012

 

Alhoewel we wel een start gemaakt hebben met de interviews loopt een en ander nog niet zo vlot door gebrek aan tijd. Wel is inmiddels de aanvraag voor een subsidie de deur uit. Belangrijk om deze subsidie te verkrijgen is dat we als straat zoveel mogelijk stemmen op dit bewonersiniatief. Zodra we gaan stemmen sturen we als comité nog een berichtje over de emaillijst. Let dus svp op en stem!

Ook willen we nu al een oproep doen voor het straatfeest? Wie wil er muziek maken? Wie wil er in het feestcomité? Wie wil hand-en spandiensten verrichten op de dag zelf? Wie heeft er goede ideeën ? Email ons!

 

4)      Bewonersoverleg Robert Scottbuurt / bewonersiniatieven

Op 26 sep 19:30 vindt weer het bewonersoverleg in het buurthuis RoSco plaats waarin over het wel en wee van de buurt gesproken wordt.

Bijgevoegd het conceptverslag en actiepuntenlijst. Kom je ook een keer luisteren/meedenken?

Kleine subsidies kunnen aangevraagd worden, besloten wordt op dit soort overleggen dus heb je een goed idee en een klein beetje geld nodig ?… kom er mee voor de dag

Verslag en actiepunten bijgevoegd

 

5)      za 10 sep Open Monumentendag ook in onze Robert Scottbuurt

Wat is er allemaal voor monumentaals en bijzonder in onze straat en buurt? Voor het eerst ook open monumenten dag in onze buurt. Dit is ook de kans om meer informatie te verkrijgen, zie bijgaand persbericht

 

6)      10 sep laatste kans Bewonersiniatieven 2011

Tot 10 sep a.s. is de laatste kans om een bewonersinitiatief voor 2012 in te dienen. Daarna wordt er gestemd per buurt. Zoals onder 3 al aangegeven hebben wij als straat dit keer een aanvraga gedaan voor het boekje en de straat.

Heb je zelf nog een idee dat je graag verwezenlijkt ziet en wil je je daarvoor inzetten: zie de website van Buurtparticipatie. Wel echter voor 10 sep indienen!

 

7)      Er is een digitaal panel

Laat je stem horen en doe mee:  http://www.digitaalpanelwest.nl/

Er is een unieke app verschenen voor de iphone waarmee je direct iets kunt melden bijv volle vuilstortkoker, stukke lantaarn paal enz. downloaden dus …
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2011/algemeen-nieuws-2011/algemeen/proef-amsterdamse/

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/