Beste buren,

(Alle bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
in de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

1)      23 dec 17:00-20:00  Feestelijke kerstbuurtborrel in RoSco

2)      Herprofilering straat

3)      Straatfeest 1 sep en boekje

 

1)      feestelijke kerstbuurborrel in het ‘clubhuis’ RoSco

Vrijdag 23 dec 17:00-20:00 uur, Robert Scottstraat 32

Voor alle bewoners van de Robert Scottbuurt een gezellig samenzijn met hapjes en winterse drankjes

Gezellig als wij er ook zijn. Het straat comité zal ook aanwezig zijn oa Annelies en Paul. Misschien ook een goed moment om nog even bij te praten over de herinrichting van de straat en de festiviteiten volgend jaar.

 

2)      Herinrichting Orteliusstraat

Bijgevoegd is het verslag van de laatste avond en tekeningen.

Het is een moeilijk onderwerp waar al veel tijd ingestopt is van zowel bewoners als het stadsdeel.  Zoveel mogelijk bomen,  zoveel mogelijk parkeerplaatsen en esthetisch aanzien behouden waren de uitgangspunten. Gaandeweg het proces bleek dat de bomen echter zieker waren dan gedacht. Met deze uitgangspunten is het ontwerp tot stand gekomen. Gezien de discussie in de ontwerpgroep en de inspraakavonden en de googlegroup denken we (comité) niet dat er een eenvoudige oplossing is waarin iedereen zich 100% kan vinden. Het voorliggende ontwerp wordt op 4 januari in de raad behandeld. Jullie hebben dan de mogelijkheid om in te spreken. Aangezien het 1,5 jaar duurt voordat een genomen besluit uitgevoerd kan worden (ivm bekabeling, rioleringsplannen enz)speelt de factor tijd ook een rol.

We hebben dan ook de neiging  om dit plan te steunen alhoewel we weten dat er minder parkeerplaatsen komen en de bomen vervangen worden. (discussies svp in de googlegroups)

 

3)      Straatfeest 1 sep 2012 en boekje Fluwelen-Orteliusstraat

Inmiddels zijn we een stuk verder met de subsidieaanvraag. In de aankomende weken hopen we meters te gaan maken met de voorbereiding van zowel het boekje als het feest. Wie heeft er ideeën, wie wil meehelpen? Wie wil er muziek maken? Wie wil er op de dag zelf helpen? Wie heeft er oude foto’s kortom reageer svp naar info@fluwelen-Ortelius.nl. Het straatfeest van 2006 overtreffen is moeilijk maar we gaan het wel proberen te evenaren J

 

 

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/