Beste buren,

(Alle bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
in de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

cc zie cc

 

In deze nieuwsbrief weer een heleboel zaken.
Er wordt ook om een reactie gevraagd op sommige onderwerpen dit keer, dus graag goed lezen
J
En verder een gelukkig maar vooral ook vrolijk nieuw jaar van uw scribent.

1 stand van zaken herprofilering Orteliusstraat
2 correctie in de verspreide folder ‘Samen houden we de buurt schoon’

3 correctie / nieuwe informatie op de verspreide folder ‘Inbraak?’
4 digitaal melden van allerlei zaken ook via iPhone app ‘opgeruimd’
5 Straatfeest 1 sep 2012
6 boekje van en over de fluwelen-Ortelius(straat)
7 het straat comité

8 communicatie en nieuwe media

1) stand van zaken herprofilering Orteliusstraat
Op 23 nov 2011 is de meespraak/inspraak avond gehouden voor de hele straat. Op deze avond heeft de ontwerpgroep (bewoners en stadsdeel) jullie bijgepraat over het gevolgde traject en de beschikbare informatie. Deze avond is prima verlopen behalve de laatste 5 minuten. Door omstandigheden is helaas de communicatie vanuit het stadsdeel over deze avond niet optimaal gelopen. De notulen van die avond zijn later opgevraagd door het bewonersdeel van de ontwerpgroep (met dank aan Michel) en later ook de begeleidende brief. De notulen zijn al een keer via dit medium, de nieuwsbrief van de Fluwelen-Ortelius verstuurd op 23 dec 2011, de begeleidende brief hebben we nu ook bijgevoegd en voor alle zekerheid nog een keer het verslag van de bewuste avond.
Tot 4 januari was het (sowieso) mogelijk om te reageren op het plan zoals besproken op 23 nov 2011: een zienswijze in te dienen
Daarom zijn we (de bewoners van de ontwerpgroep) op 29 dec 2011 nog een keer apart bij elkaar geweest om te bespreken wat onze gezamenlijke mening na de avond van 23 nov was over het plan.
We hebben na wikken wegen een positief advies uitgebracht op de hoofdlijnen en wel als volg (met dank aan Jakob):

De ontwerpgroep adviseert positief over dit ontwerp met inachtneming van de onderstaande vier aandachtspunten. Het ontwerp ziet er erg goed uit en weerspiegelt duidelijk de ideeën die in samenspraak met elkaar naar voren zijn gekomen. Mijn complimenten voor de mate van inspraak die er tot nu toe mogelijk is geweest. 

 

1. Maak de rijbaan iets breder, indien mogelijk 3.70 meter in plaats van 3.50 meter. Zo kan er veiliger worden gefietst, en is het gemakkelijker inparkeren.  

2. Maak afspraken over de uiterlijke termijn waarop de bomen aan bomen even kant van de straat vervangen worden en de soort en maat van de aan te planten bomen.

3. Communiceer zo goed mogelijk en bijtijds met de hele straat. 

4. Onderzoek of het mogelijk is tijdelijke parkeerplekken in de buurt maken tijdens de renovatie.

 

Over de procesgang en communicatie hebben we als ontwerpgroep deze week nog overleg (evaluatie) met het stadsdeel inclusief de portefeuillehouder. Definitieve vaststelling van het plan door het bestuur en daarna in de raad moet nog plaatsvinden.\
Reageren naar het stadsdeel kan uiteraard altijd nog (projectleider Fred van der Star, zie emailadres)
 
2 correctie folder ‘Samen houden we de buurt schoon’
In het buurtoverleg was afgesproken dat het stadsdeel nog eens extra communicatie zou plegen om de buurt schoon te houden.
Helaas is daar een storende fouten ingeslopen. Als je de folder goed gelezen hebt lees dan svp deze correcties ook goed:
grofvuil buiten zetten: dat was op woensdag 21:00 uur tot donderochtend 7:30 en blijft ook zo. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verspreide folder

3) correctie / nieuwe informatie folder ‘inbraak ?’
Ook op het buurtoverleg was afgesproken om in het kader van de beveiliging de folder ‘Inbraak’ te verspreiden.
Dit met name ook omdat we in ons overleg met de politie merken dat er veel te weinig aangiften gedaan worden bijv. van poging tot inbraak of zaken gesignaleerd worden. Tenslotte zijn de bewoners de ogen en oren van de buurt.
Het goede nieuws is dat onze eigen wijkagent (buurtregisseur wordt genoemd) Inge van Poecke vanaf 1 januari weer terug is in onze buurt. Voor haar emailadres zie de cc van deze email.

4) digitaal melden van allerlei zaken ook via iPhone app ‘opgeruimd’

Voor de iphone bezitters onder ons wil ik daarbij gelijk even de nieuwe app ‘opgeruimd’ onder de aandacht brengen, zie http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/afval-reiniging/melding_openbare/ of direct via itune te downloaden: http://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8
Een geweldige app waarmee je bijv in enkele seconden een niet brandende lantaarnpaal kan melden, de iphone weet de locatie al…

5) Straatfeest 1 sep 2011
Zoals al eerder vermeld is de subsidie aangevraagd en toegekend. Na het ´decemberreces´ c.q. winterslaap gaan we er nu vol tegenaan om dat voor elkaar te krijgen. De eerste bijeenkomst is woensdag 8 feb en daarna zullen ´we´ voorlopig om de 3 weken bij elkaar komen. De volgende mensen staan op onze eerste lijst RebeccaK, CaroR, PaulaK, BenB, HenriëttettevdK? SuzannevL? en TjerkS, TheaT, AnneliesvA, PaulG. Er is nog geen rolverdeling afgesproken en enkele mensen moeten we nog benaderen c.q. Wil je echter meedoen als vrijwilliger achter (niet voor) de bar, bbq, standje enz of om mee te denken in het begin of wat dan ook, meld je dan svp bij Info@fluwelen-Ortelius.nl (het straatcomité)
Het vorige straatfeest was een groot succes dus in steekwoorden/onderzoekspunten even:

1 sep 2012: 14:00 opbouw 16:00 start 17:30 bbq 19:30 gezamenlijk activiteit: 22:00 einde/naparty
vergunningen
stoelen, tafels, podium, slingers
gluren bij de buren
muziek (uit de straat?)
bar:drank + medewerkers
bbq: bestek en servies en eten en muntje en medewerkers
drs koekenbakker
kinderactiviteit
info stand: de nieuw boekhandel
speeddate
penningmeester/muntjes
contact boloboost?

6) boekje van en over de fluwelen-Ortelius(straat)
Op het bovengenoemde feest willen we ook een boekje van en door ons straat gemaakt ten doop houden. Met buurtparticipatie is vandaag gesproken over de mogelijkheden (formaat kosten). De inhoud ligt echter nog niet vast alhoewel we daar al wel een idee van hebben. Omdat we nu vaart willen gaan maken willen we ook een redactie vormen die eens in de 3 weken bijelkaar komt. De eerste bijeenkomst is op woensdag 1 feb. Op dit ogenblik zijn al actief: CornélieB (interviews), AnneliesvA (geschiedenis van de straat). MaaykeH en MarianvdH (na 1 april) hebben aangegeven dat ze interviews willen doen, JakobJ


7) het straat comité
Het straatcomité bestaat momenteel uit AnneliesvA (penningmeester en officiele coördinator), PaulG (nieuwsbrief, email, fotograaf), TjerkS (website, fotograaf), WiebeB (materiaal’comissaris’) en sindskort TheaT. Verder houdt SuzannevL van het oude 2006-comité nog de google newsgroep bij.
Gelukkig voor Wiebe gaat hij dichter bij  zijn werk in Rotterdam wonen maar dat betekent minstens dat hij minder actief zal zijn in het straatcomité
J

8) communicatie en nieuwe media
Op dit ogenblik gebruiken we de volgende communicatiemiddelen

1 af en toe langs de ca 282 deuren bij de grotere projecten (feest, nieuwjaarsborrel, plantenactie)
2 af en toe flyeren bij de grotere projecten
3 emaillijst van de straat
4 website van de straat
5 google newsgroup
6 Daarnaast zijn we pas een linkedin groep begonnen zodat we elkaar makkelijker kunnen vinden
7 en 8 De vraag is of een facebook pagina niet handiger zou zijn dan de google newsgroup eventueel gekoppeld met een twitter account
Als je lid zou zijn van de facebookpagina zou je automatisch nieuws via dat medium kunnen naslaan en discussie voeren.
Dit zou waarschijnlijk ipv de google newsgroup komen. RebeccaK heeft aangeboden dit eventueel te regelen
Wat vinden jullie daarvan? Reageer svp 1-malig kort naar info@fluwelen-Ortelius.nl

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Discussiegroep: 
http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/