Beste buren,

(Alle bewoners van de Fluwelen Orteliusstraat met emailadres
in de Orteliusstraat tussen de Erasmusgracht en Jan van Galenstraat)

 

Een ouderwets woord reuring dat ik graag mag gebruiken. Een beetje reuring in de straat is leuk maar zoals het spreekwoord zei teveel reuring is ook weer niet goed.

Dus als ik s ’avonds laat om 23:45 thuiskom en er staan 2 politiewagens in de straat en veel mensen te schreeuwen krijgt het woord reuring een wat negatieve betekenis.

In deze nieuwsbrief reuring van 2 kanten: positieve en negatieve zoals het in het echte leven ook gaat J

 

1)      De ‘nieuwe’ tijd : onze straat nu ook op Facebook en Linkedin

2)      Buurtbewonersoverleg ma 6 feb 2012 19:30 RoSco

3)      Inbraken, wijkagent en overlast bij de Jan van Galenstraat, voorlichting 22 feb

4)      (her)Start bijeenkomst boekje Fluwelen-Ortelius

5)      Start bijeenkomst straatfeest 1 sep 2012 op wo 1 feb

6)      Politieke avond di 14 feb 2012: stadsdeelkantoor : Ont­wik­ke­lings­rich­ting Ro­bert Scott buurt

7)      Herprofilering Orteliusstraat

 

 

1)      De ‘nieuwe’ tijd : onze straat nu ook op Facebook en Linkedin

Niet iedereen is bezig met de nieuwe sociale media maar in onze straat gebruiken er redelijk veel mensen wel facebook, twitter, Linkedin enz.
Een tijdje geleden heeft Google de  functionaliteit van de Googlegroups verminderd. Daardoor was de discussie of we niet iets anders zouden moeten zoeken al aanwezig

Rebecca kwam met het idee om een facebook pagina op te zetten en na wat korte elektronische uitwisselingen in de straat zijn we gewoon gestart met een facebook  pagina Fluwelen-Ortelius.
In 1e instantie worden door Rebecca en Paul en misschien nog 2 anderen hier nieuwe zaken op gepost die interessant kunnen zijn voor de buurt.
De aankomende tijd is een proeftijd, wellicht vervangt de facebook pagina de Googlegroups, wellicht is het een aanvulling. Laat ons weten wat je ervan denkt

Je kunt je abonneren op deze pagina door op ‘like deze pagina’ te klikken. Je krijgt dan automatisch berichten in je facebook.
Daarnaast zijn we ook gestart met Linkedin. Dit  is meer individueel bedoeld voor persoonlijke en professionele contacten. Er is wel een groep Fluwelen-Ortelius aangemaakt.
Op dit ogenblik word er nog geen gebruik gemaakt van Twitter. De emaillijst en website blijven gewoon bestaan.  
We hopen dat met name Facebook voldoet in de kortere, snellere en brede berichtgeving.
Voor zo’n een nieuwsbrief als deze moet je altijd even de tijd nemen, een nieuwsitem in facebook kan veel sneller.
De Fluwelen-Ortelius dus op in de vaart der moderne volkeren J

 

2)      Buurtbewonersoverleg ma 6 feb 2012 19:30 RoSco

A.s. maandag is het buurtbewonersoverleg van de Robert Scottbuurt.

Aan dit overleg nemen naast uiteraard de bewoners ook deel de portefeuillehouder Hetty Welschen,  de programmamanager van onze buurt Ank van Hees, de woningbouwcorporatie (Eigen Haard, 2 personen), de buurtcoördinator (San San Liem), de politie. Daarnaast zijn ook enkele raadsleden en betrokken ambtenaren  aanwezig. Het bewonersoverleg heeft een stem in diverse zaken. Dit keer komt er bijv. iemand praten over afslag van de Jan van Galenstraat naar onze buurt (langs de Potkachel) en het ‘fietspad’ in de Robert Scottstraat. Er zijn klachten over mensen die laat invoegen. Ook wordt er meegesproken over buurtbudget(ten). Ben je geïnteresseerd, of wil je iets? Hier kunnen we als bewoners samen goed optrekken met ‘de instanties’

De verslagen zijn te lezen op: http://www.buurtparticipatie.nl/ klik daarna op bewonersoverleg Robert Scottbuurt of ga direct naar: http://www.buurtparticipatie.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=236

 

3)      Inbraken, wijkagent en overlast bij de Jan van Galenstraat, voorlichting 22 feb

Zoals je misschien in het vorig verslag hebt kunnen lezen zijn er veel inbraken geweest in het naoorlogse gedeelte van de Robert Scottbuurt. Dat heeft geleid tot diverse extra maatregelen waaronder extra surveillance.

Inmiddels is er ook in de Orteliusstraat (20-40 gordel) in de afgelopen 3 maanden 2x ingebroken.  Tot eind februari is er nog extra surveillance. Wees echter ook zelf alert en meld ook inbraak pogingen. Bijgevoegd aan het einde van deze nieuwsbrief tips van de politie

Tot 1 januari 2012 was onze eigen wijkagent langdurig afwezig. De wijk werd waargenomen door de wijkagent van de aangrenzende Kolenkitbuurt. Uiteraard betekende dat slechts een beperkte tijd. We hebben daar ook met klem verzocht iets aan te doen vandaar de extra surveillance.

Gelukkig is onze eigen wijkagente per 1 januari weer fulltime  aanwezig: Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl. Verder blijft de overlast aan het einde van de straat bij het koffiehuis aanhouden. De buurtcoördinator en de politie zijn er nu mee bezig.

OP 22 februari 13:30 uur in de Buskenblaser, Hoofdweg 458 is er overigens ook een voorlichtingsbijeenkomst voor senioren dus als je een oudere buur hebt die geen email heeft attendeer ze dan even op deze bijeenkomst, zie bijlage

 

(her)Start bijeenkomst boekje Fluwelen-Ortelius

Afgelopen woensdag 1 feb zijn we (Annelies/Paul/Els & Maaike, Cornélie & Marian konden niet, Jakob?) bij elkaar geweest om de (her)start van het boekje te bespreken.
Er is een offerte aangevraagd waaruit blijkt dat we zo een 250-300 boekje kunnen drukken. Er is een groffe indeling van het boekje gemaakt maar nu moeten de interviews verder van start. Verder zijn we ook naarstig op zoek naar mensen die willen helpen met de lay-out en misschien zijn er wel mensen die kunnen helpen met drukken? Ook alle ander ideeën zijn welkom: recept van de koekenbakker?   Fotoreportage van de tuinen, interieurs? Vertel ons wat je in ons boekje wilt hebben via facebook, Googlegroups of email of spreek gewoon iemand aan J

Als het goed gaat willen we voorlopig elke drie weken bij elkaar komen, de volgende keer dus 22 feb.

 

4)      Start bijeenkomst straatfeest 1 sep 2012 op wo 1 feb

Op facebook staat geschreven:  wo 8 feb eerste bijeenkomst straatfeest Fluwelen-Ortelius
Aanstaande woensdag is de eerste bijeenkomst van bewoners over het straatfeest om 19:30 uur. Wil je je aanmelden om mee te denken/doen? Email info @ fluwelen-Ortelius.nl.

Op dit ogenblik ligt nog weinig vast: alleen het budget, de datum 1 sep 2012 en we hopen dan het boekje klaar te hebben.
Reageren, ideeën? Probeer een reactie op onze facebook pagina

 

5)      Politieke avond di 14 feb 2012: stadsdeelkantoor : Ont­wik­ke­lings­rich­ting Ro­bert Scott buurt

14 februari is er weer een politieke avond in Amsterdam West in het stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein (lekker dichtbij dus voor ons).

Om 22:00 worden daar de stukken ‘Ont­wik­ke­lings­rich­ting Ro­bert Scott buurt’ besproken. Belangrijkste punt daaruit is dat er waarschijnlijk woningen komen in de school op de Amundsenweg. Een lang gekoesterde wens om de buurt veiliger te krijgen.

Wat er met de Joseph kerk gaat gebeuren blijft onduidelijk.  Het GAK gebouw wordt inmiddels verbouwd en je kunt er al studio’s kopen.

Wil je trouwens eens kennismaken met onze raadsleden? Om 20.30 kun je met ze speed daten (wel even aanmelden bij de griffie)|
Alle stukken zijn te lezen op https://west.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=52

 

6)      Herprofilering Orteliusstraat

Tot 4 januari was een zienswijze mogelijk. (een andere/eigen visie op het conceptplan). Inmiddels is er ook een gesprek geweest met Dirk de Jager en de projectleider en de bewoners die in de ontwerpgroep mee hebben gesproken.

Dat gesprek ging met name over de gemaakte communicatie en procedurele fouten. Hopelijk leren we daar met elkaar van voor de toekomst

 

 

Tot slot:  we zijn druk bezig met van alles voor en door de straat en de buurt en nodigen jullie allemaal gaarne uit te reageren, liefst via facebook over het boekje en het straatfeest. Wil je nog meedenken of je opgeven voor de dag zelf of heb je ideeën: nu is de tijd!

 

 

 

Beschrijving: Politie Amsterdam - AmstellandBeschrijving: Politie Amsterdam - Amstelland

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/30_wit.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/aa_web.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/30_wit.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/10_blauw.gif


»
Klik op het kruisje rechtsboven om dit scherm te sluiten en terug te keren naar de nieuwsbrief.

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/10_blauw.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/30_wit.gif

 

Extra aandacht inbraken in Amsterdam West


De politie vraagt alle bewoners van Amsterdam West extra alert te zijn met betrekking tot de veiligheid in- en rondom hun woning. Eigenlijk zou iedereen een á twee keer per jaar even stil moeten staan bij de manier waarop het huis is beveiligd tegen inbraak. Een zogenaamde veiligheidscheck kost hooguit een uurtje tijd en kan veel narigheid voorkomen.

Er zijn veel voorbeelden van grote en kleine maatregelen die u kunt ondernemen om de kans dat u slachtoffer wordt van inbraak zoveel mogelijk te verkleinen. Enkele tips voor uw veiligheidscheck:

  • Zorg voor voldoende hang- en sluitwerk aan de deur of raam (meer dan een beugel) en eventueel een alarminstallatie.
  • Zorg dat uw inboedel niet in het volle zicht van buitenaf te zien is.
  • Goede buitenverlichting, zowel aan de voor- als achterzijde, bijvoorbeeld met een aanwezigheidsmelder.
  • Beperk de ruimte tussen raam/deur en kozijn zodat het moeilijk wordt om een schroevendraaier of breekijzer te plaatsen.
  • Bemoeilijk het bereiken van de achterzijde van uw woning via de tuin.
  • Gaat u een hele dag of langer weg, stel (bevriende) buren in kennis. Laat hen ook de post en de krant weghalen.
  • Stel als u weg bent een tijdklok voor de verlichting in, om de indruk te wekken dat er iemand thuis is.
  •  

U bent voor de politie ook een beetje de ogen en oren in de wijk. Ziet u vreemde personen lopen die kennelijk niet in uw buurt wonen en zich opvallend gedragen door bijvoorbeeld in een steeg te hangen, een woning te observeren of meer dan normaal heen en weer te lopen, schroom dan niet om de politie onmiddellijk in kennis te stellen. Bel 0900-8844 en vraag naar het politiebureau Bos&Lommer, of stel uw buurtregisseur in kennis. De politie komt liever twee keer voor niets dan één keer te laat!

Uitgebreide veiligheid- en preventiemaatregelen zijn ook te vinden op de volgende websites:
www.politie-amsterdam-amstelland.nl
www.brandweer.nl

Namens de politiewijkteams uit westelijk Amsterdam,


Mattie Matiasen
Projectleider inbraken woning en bedrijf
Politiebureau Bos&Lommer

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/30_wit.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/10_blauw.gif

Beschrijving: http://politieaa.d17.mailplus.nl/images/10_blauw.gif

 

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk, Wiebe, Thea

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Orteliusstraat Discussiegroep: http://groups.google.com/group/fluwelenortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

Buurtparticipatie: http://www.buurtparticipatie.nl/