Beste Fluwelen-Ortelius genoten

1)   3 nov Feest Fridtjof Nansenhof in het kader van de herdenking van Robert Scott
Als je van de snelweg onze Robert Scottbuurt binnen rijdt zie je daar de zogenaamde piggelmee woningen, oorspronkelijk bedoeld voor onze wat oudere medemens. Omdat het 100 jaar geleden is dat sir Robert Scott (bijna) de Zuidpool bereikte en stierf in de poging herdenken we dit jaar. Misschien zijn de spandoeken je ook al opgevallen. Eigen haard organiseert daar een happening samen met de bewoners en we zijn allemaal welkom, kom eens kennis maken met je achterburen …. Ik citeer uit een email van Elske de Ronde van Eigen Haard:
Eigen Haard in samenwerking met Placemakers organiseert zaterdag 3 november van 14.00 tot ongeveer 17.00 de “Groene Verrassing” bij het Fridtjof Nansenhof. De verrassing staat in het kader van 100 jaar Robert Scott. Wij willen het 100 jarige bestaan van de Robert Scott ook graag met andere bewoners in de Robert Scottbuurt delen. Alle bewoners in de Robert Scottbuurt zijn dan ook uitgenodigd! Er staan leuke activiteiten gepland en er is tijd voor een gesprekje over wat bewoners bezig houdt in de buurt onder het genot van chocomel en een hapje.

2)   Straatfeest 2012

De video van het straatfeest gemaakt door Buurtelevisie Amsterdam West is uit:
http://www.youtube.com/watch?v=kgIWast_p-g&feature=share
We hopen van het straatfeest ook wat geld in kas over te houden want de bodem van de kas van het straatcomité was wel heel zichtbaar geworden. We hebben onder andere wat  geld nog om de website in de lucht te houden en flyers te maken enz.
Heb je overigens nog leuke foto’s van het straatfeest of  van vroegű? email ze ons …

3)   Boekje Fluwelen Ortelius

verzoeken voor het boekje 'Leven in de Fluwelen Ortelius' druppelen nog steeds binnen uit het gehele land. Het boekje is inmiddels ook in het stadsarchief Amsterdam opgenomen. Gelukkig zijn er nog boekjes.
We hebben nu al met met aardig wat mensen gesproken die hier vroeger gewoond hebben en veel leuke herinneringen hebben aan de straat. Niet alleen herinneringen maar ook foto's zie bijv. bijgaande nostalgische foto gemaakt door een fotograaf uit de Robert Scottstraat 10 (AHSchrijvers) van een nog zeer jonge Fluwelen Ortelius uit de jaren zestig schat ik.
Er zijn overigens nog steeds mensen die hun boekje niet afgehaald hebben, ik zal nog een reminder uit doen naar een aantal mensen maar email anders info@fluwelen-Ortelius.nl

 

4)   17 december Bewoners overleg/borrel

Op maandag 17 december is het bewonersoverleg Robert Scottbuurt gepland, We willen dan geen echte vergadering houden maar meer een eindejaarsborrel. Zet de datum vast in je agenda, als fluwelen-Ortelius doen we natuurlijk ook mee J

5)   Is de Poes terecht ?

Sinds september loopt deze poes al in de straat, kennelijk welopgevoed en mensen gewend. Heeft deze poes haar baasje al gevonden?

 

6)   Renovatie Orteliusstraat voorjaar 2013!!
het begint nu op te schieten, voorjaar 2013 start de renovatie van onze straat

http://www.west.amsterdam.nl/projecten/straten_pleinen_etc/orteliusstraat/

7)   (Social) media Fluwelen Ortelius

Onder onze nieuwsbrieven zie je een aantal links staan
- de eerste is het emailadres van de straat info@fluwelen-Ortelius
- de tweede is de link naar onze eigen website
- de link naar de google groups is verdwenen, deze wordt niet meer gebruikt
- facebook pagina wordt nu gebruikt voor korte berichten
- Linkedin fluwelen Ortelius bestaat voor als je iemand met bepaalde skills zoekt in de straat
- Amsterdam West, hier kun je de projecten in de buurt vinden maar ook de verzonden brieven (zie bijv. de brief over drugsoverlast in het 3e deel van de Orteliusstraat)
- Buurtparticipatie: Buurtparticipatie is per 1 jan 2012 opgegaan in ABC west maar de transitie is nog bezig
- ABC West is onze nieuwe ondersteuning als bewoner (beide websites zijn in onderhoud overigens dit weekend)

8)   Uit de buurt

-  Buurtcentrum RoSco in de Robert Scottstraat 28 is dicht per medio oktober 2012. Alle buurtcentra in Amsterdam worden geconcentreerd, voor ons is dat de Mansveltschool geworden in de Karel Doormanstraat. De meeste activiteiten in de buurt zijn echter lokaal ondergebracht: in Marouma Atelier op de Erasmusgracht, in het ROC in de Erik de Roodstraat en in de Boeg op de Hoofdweg. Wat er met de tuinen en de huiswerkklas gebeurt staat nog niet helemaal vast
- de basisschool de Springplank uit de Robert Scottstraat (de achtertuin van de Orteliusstraat oneven kant)) is gesloten en wordt samen met het voormalige buurtcentrum verbouwd en wordt dan ook gelijk een ‘Brede School’. Wat een brede school precies is verschillen de geleerden over van mening maar in ieder geval iets met ander activiteiten dan alleen school en ook de buurtactiviteiten vinden daar straks onderdak. De verwachting is dat de verbouwing een jaar duurt wat erg snel is voor dit soort activiteiten. De School zelf zit in het noodgebouw achter de gekraakte school op de Amundsenweg eb deels in het begin van de Orteliusstraat in de Augustines school
- Inmiddels zijn er diverse inschrijvingen voor ‘de kraakschool’ op de Amundsenweg, dit worden nl. een aantal woon-werk ruimten

- De onderdoorgang van de A10 wordt verfraaid, op dit ogenblik vind de meespraak van de aanliggende buurten (Laan van Spartaan, Kolenkit en Robert Scottbuurt) plaats.
- De verbouwing van het oude Gak gebouw vordert gestaag
- volgend jaar start de vernieuwing van het Bos en Lommer plantsoen
- Onder het project Bos en Lommer Plantsoen valt ok de vernieuwing aan beide zijden van de Erasmusgracht (met een loop’boulevard’)

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/
Amsterdam West RobertScottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Buurtparticipatie:  http://www.buurtparticipatie.nl/
ABC West: http://www.abc-west.nl/

 

Buurtcoördinator Robert Scottbuurt (stadsdeel) : San San Liem  S.Liem@West.Amsterdam.nl

Wijkagent (buurtregisseur): Inge van Poecke: Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl