Beste buren

 

Er gebeurt altijd veel in de buurt, teveel om op te noemen maar toch een selectie uit zaken die ook voor ons stukje straat van belang zijn.

Maar omdat het bijna Sinterklaas is eerst nog weer een prachtige oude foto die ik van een oud-bewoonster Marian Klumper  kreeg, letterlijk het Fluwelen end uit ca 1955

Op de foto de oude Hoofdweg, een droge Erasmusgracht, de familie Driehuis/Klumper (en Dina Enters) en de groenteboer op de hoek.
Je kunt de sinaasappelen en weegschalen nog zien. Foto is genomen vanaf 371-1 denk ik.

 

 

In deze nieuwsbrief 4 zaken

 

1)      cursusavond: omgaan met hangjongeren speciaal voor onze buurt 12 dec 19:00 uur ROC

2)      Metingen luchtverontreiniging Orteliusstraat

3)      ‘workshop’ kunst onderdoorgang A10 10 dec 19:00 uur Stadsdeeklkantoor

4)      De Robert Scott luidt het jaar feestelijk uit (samen met jullie!) 17 dec 19:00 De Boeg

 

1)      cursusavond: omgaan met hangjongeren (gratis)

We hebben Hans Kaldenbach bereid gevonden om ons in een avond de beginselen bij te brengen hoe met hangjongeren om te gaan. Hans Kaldenbach is een bijzondere praktisch georiënteerde  autoriteit op dit gebied. Dit loopt via het buurtbudget en is speciaal voor onze buurt georganiseerd. Grijp dus je kans en geef je op. Hans Kaldenbach zelf aan het woord:

Beste buurtbewoner van de Robert Scottbuurt,

Hangjongeren kunnen u veel overlast geven. Misschien hebt u jongeren al eens aangesproken op hun gedrag. Sommigen van u hebben daar slechte ervaringen mee. Bij anderen heeft het wel geholpen. Wilt u oefenen met effectief gedrag? In de workshop van 12 december 2012 gaan we onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn. Wat werkt meestal, wat werkt vaak averechts? Het doel van de avond is om u sterker en effectiever te maken.

Wat gaan we concreet doen?
We gaan niet klagen. Ook als u vindt dat de politie meer moet doen of als u vindt dat ouders hun kinderen beter hadden moeten opvoeden, daar gaan we het niet over hebben. We gaan ook niet praten over wat de gemeente zou moeten doen.
Wat we wél doen is concreet oefenen. U vertelt wat uw problemen zijn. Wij komen met een trainer en een acteur. Die acteur ‘speelt’ de hangjongere. Hij speelt precies waar u last van hebt. Daarna gaan we kijken of er een manier is waardoor de jongere aanspreekbaar wordt.  Dat lukt heus niet altijd, maar als het in 60% van de gevallen lukt, zou dat al mooi zijn.

We hopen dat u komt. U bent ook welkom als u professional bent of geen overlast hebt.

Na afloop krijgt u een boek mee om alles thuis nog eens door te lezen: Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en voorbijgangers.

Hans Kaldenbach
zie verder bijgaande flyer
12 dec 19:00 uur achter onze straat in het ROC

 

2)      Metingen luchtverontreiniging Orteliusstraat

We hebben intussen groen licht van Milieudefensie om in de Fluwelen Orteliusstraat een NO2 meetbuisje (Palmesbuisje) op te hangen! Dit houdt in dat we in onze straat (nummer 317 twee hoog) precies gaan weten wat de vervuiling veroorzaakt door interne explosiemotoren (A10, brommers, etc) is en of we onder het EU maximum (wat al redelijk ongezond is) van 40 microgram NO2 per kubieke meter uitkomen. Zie http://fluwelen-ortelius.nl/palmes/

We kunnen echter nog donoren gebruiken dus als je een tientje wilt doneren hiervoor, graag! Bedenk vooral dat een auto die 100km/h rijdt 56% meer vervuilt (!) dan diezelfde auto bij 80km/h. Zie ook:

http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit Ook de GGD en RIVM hebben metingen, die zijn te vinden op: http://www.luchtmetingen.amsterdam.nl/

Als alles goed gaat komt het buisje eind december aan mijn balkon te hangen (nummer 317II, naast de geraniums). Als straatcomité zorgen we voor de financiën. Wil je ook een bijdrage leveren, het rekeningnummer is: P5179215 t.n.v. J.E. van Aller  (of IBAN: NL39INGB0005179215)

 

3)      ‘workshop’ kunst onderdoorgang A10

Maandag 10 december om 19 uur in zaal B1.21 in het stadsdeelkantoor is er een workshop met het kunstenaarsduo Kapitein Roodnat. Het doel van de workshop is om met bewoners en ondernemers uit Bos en Lommer tot een kunstwerk te komen voor en door de buurt.
Selectie kunstenaar
In september zijn bewoners en ondernemers van de Laan van Spartaan, Robert Scottbuurt, Kolenkitbuurt en Bos en Lommerplein uitgenodigd om mee te denken over uitgangspunten en wensen voor een kunstwerk. De klankbordgroep die vervolgens is gevormd heeft als thema voor het kunstwerk ‘verbinding' gekozen en het kunstenaarsduo Kapitein Roodnat geselecteerd. Bewoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de workshop.
Kijk voor meer informatie op www.west.amsterdam.nl/onderdoorgangA10http://www.west.amsterdam.nl/onderdoorgangA10

 

 

4)      De Robert Scott luidt het jaar feestelijk uit (samen met jullie!)

 

Als Orteliusstraatcomité hebben we vaak een nieuwsjaarborrel gehouden. Na het grote feest van 1 september is het natuurlijk even stil.

We nodige echter wel iedereen graag uit om gezellig op het buurtfeest te komen. Heleen heeft een mooie slogan bedacht: ‘De Robert Scott luidt het jaar feestelijk uit’

Onder het genot van een hapje en drankje en gezellig muziek komt iedereen die wat met de Robert Scottbuurt te maken heeft bijeen in ‘De Boeg’, het verzorgingshuis op de Hoofdweg 495 op maandag 17 december 19:00 uur.  Er is een open podium, iedereen die wat wil zeggen kan daar in maximaal 3 minuten iets kwijt.

Zie verder bijgaande  flyer

 


Laatste nieuws: In de Joseph kerk achter ons hebben de uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen een tijdelijk onderkomen gevonden

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/
Amsterdam West Robert Scottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

 

Buurtcoördinator Robert Scottbuurt (stadsdeel) : San San Liem  S.Liem@West.Amsterdam.nl

Wijkagent (buurtregisseur): Inge van Poecke: Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl


meldingen: https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8