Beste straatgenoten

 

Allereerst natuurlijk een geweldig gezellig en voorspoedig nieuw jaar toegewenst van het straatcomité!
En bedenk dit is het belangrijkste jaar in ons leven,  dit is namelijk het jaar waarin we NU leven, de rest is NU historie J

 

Dan nog een verzoek: Er zijn 292 huishoudens in de Fluwelen-Ortelius. Deze nieuwsbrief gaat naar 184 huishoudens

Van de overige 107 adressen zijn er ca 31 niet bewoond of nvt. Van de overige 76 adressen is geen email bekend omdat men geen email heeft of omdat het onbekend is en in 2 gevallen omdat men geen email wil

Zouden jullie met name de oudere mensen in de straat die geen email hebben svp de nieuwsbrief willen laten (mee)lezen? Bvhd!

 

Tip: de plaatjes kun je gewoon kopieren en/of groter maken …

 

1)      Herinrichting Orteliusstraat en zuidzijde Erasmusgracht, start 7 jan 2013!

2)      BOLOC feest = vandaag 4 jan 2013

3)      Luchtmetingen

4)      Boekje Fluwelen-Ortelius

5)      Samen doen (voor mensen die het wat minder hebben)

6)      Nieuwe wijkagent

7)      Varia uit de Robert Scottbuurt

 

1)      Herinrichting  Orteliusstraat (en zuidzijde Erasmusgracht)

Met de vorige brief van het stadsdeel was de bijlage niet verstuurd, deze is inmiddels verstuurd.
De fasen zijn nog wel even belangrijk

fase 1   *   7 jan  – 13 mrt Erasmusgracht  tussen A10 en Robert Scottstraat

fase 2   * 13 mrt – 18 apr Erasmusgracht tussen Robert Scottstraat en Orteliusstraat

fase 3a * 18 apr – 28 mei Erasmusgracht tussen Orteliusstraat en Hoofdweg

fase 3b * 13 mei – 26 jul laatste eindje Fluwelen Orteliusstraat

fase 4  *  13 mei – 26 jul Orteliusstraat 373 tm 330

fase 5  *  19 aug - 4 nov Orteliusstraat 328-286  jan van Galenstraat   

ook belangrijk is het parkeren, in de brief staat het advies om aan de Noordzijde (plantsoen) van de Erasmusgracht te parkeren, ik ben benieuwd of dat lukt :-)

De laatste bijlage hebben we nog even bijgevoegd

2012 12 28 dcx2 stadsdeel Amsterdam West herinrichting Erasmusgracht & Orteliusstraat - brief

Zie ook de pagina op het stadsdeel en de "Herinrichting" knop in het keuzemenu links.

2)      BOL-OC nieuwjaarsborrel  vandaag 4 jan 2013

2013 01 04 dcx Nieuwjaarsborrel BOL-OC  Buurttv Masfeltschool Karel Dormaanstraat 125 - flyerOndernemers uit Bos en Lommer verenigt u en kom zaken doen op de borrel of gewoon ontspannen!

BOLO is de bekende afkorting van Bos & Lommer en staat natuurlijk niet voor bol.com J
De toevoeging OC staat voor ondernemers Centrum, samenvattend BOL-OC
adres?: Mansfeltschool, Karel Doormanstraat 125, dit is het Mulifunctionele gebouw van Bos en Lommer

Tijd?: tussen 16:00 en 22:00 uur
Er zijn een aantal bekende mensen/ondernemers uit de Orteliusstraat aanwezig


3)      Luchtmetingen Orteliusstraat gestart

http://www.fluwelen-ortelius.nl/palmes/t_buisjes_in_houder.jpgOp 2 januari zijn we met luchtmetingen in de straat begonnen. We hebben daar veel positieve reactie op gekregen en 1 kritische reactie

Op onze website www.fluwelen-Ortelius .nl of direct op  http://www.fluwelen-ortelius.nl/palmes/index.html kun je volgen wat daar gebeurt. De resultaten worden door milieudefensie verzameld

We zijn benieuwd of dit (significant) afwijkt van de reeds bekende metingen (met een slechte uitkomst) in de Jan van Galenstraat en of we de wereld daarmee een ietsiepietsie kunnen beïnvloeden J

4)      Boekje Fluwelen-Ortelius.nl

1947 08  ca dcAKlumper Orteliusstraat achterkant- MietjeDriehuis, GijsDriehuis, RieDriehuis, MarthadBruin (dochter Bep Driehuis)Ons boekje is nu al behoorlijk verspreid, niet alleen in Amsterdam maar zelfs bij onze tegenvoeters aan de ander kant van de wereld bij familie maar ook bij John Haster (lees het verhaal in het boekje) in Australië.

Inmiddels is het boekje sinds vandaag ook in consignatie (dat woord gebruiken we niet vaak) bij 2 boekhandelaren: De nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg en de stadsboekenwinkel Herengracht 482.

Verder is er een exemplaar naar Ons Amsterdam verstuurden en verschijnt hopelijk een recensie in het nieuwe nummer, we zijn benieuwd, in het januari nummer stond nog niets.

Op dit ogenblik hebben we nog een aantal boekjes en we hebben een aantal boekje voor mensen gereserveerd, we zullen de betreffende mensen daarover nog emailen. Heb je al een boekje? Als je in de straat woont kun je het eerste boekje voor € 3 bij ons verkrijgen, Volgende exemplaren kosten € 13.

Hierbij nog een leuke foto die we van een van de enthousiaste ex bewoners kregen, herken je ze misschien (familie Driehuis/Klumper)
De foto is uit 1947, de zandvlakte achterkant Orteliusstraat oneven kant met links het stukje Erasmusgracht. De ruimte werd zal een soort ‘Zandvoort’ aan de Orteliusstraat gebruikt getuige de vele picnick-achtige foto’s die we mochten ontvangen.

 

5)      Samen doen (voor mensen die het wat minder hebben) 

Het project Samen DOEN is gestart in de Robert Scottbuurt. Voor een aantal van jullie is de aanpak misschien al bekend van de Kolenkitbuurt. Een Buurtteam gaat de buurt in en helpt huishoudens bij het vinden van oplossingen voor problemen rondom werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, veiligheid en/of wonen. Het buurtteam bestaat uit ondersteuners die nauw samenwerken met alle ondersteunende instanties. Als iemand er zelf niet meer uitkomt, maakt de ondersteuner samen met deze persoon een plan om hem of haar op weg te helpen. Voortaan is er één aanspreekpunt. Dat maakt het voor de bewoners een stuk overzichtelijker.

Het Buurtteam is bereikbaar op telefoon 020-5800058 of mail SamenDOEN@west.amsterdam.nl

 

6)      Nieuwe wijkagent

‘Onze’ wijkagent, Inge van Poecke, gaat ons in januari verlaten.  Jammer want zij kende de buurt natuurlijk als geen ander. Hopelijk krijgen we een kei van wijkagent(e) terug J


7) Varia uit de Robert Scottbuurt

- de KBS de Springplank (achter de Orteliusstraat) is gesloten en wordt verbouwd. Deels is er een noodschooltje gebouwd achter de Amundsenweg, deels is er opvang in het begin van de Orteliusstraat in de Augustinusschool.
- tijdelijk zijn de buurtactiviteiten uit Rosco daarom verplaatst naar het ROC Erik de Roodestraat (oa modelvliegtuigbouwclub), Marouma hoek Erasmusgracht/Hoofdweg (oa vrouwen en kinder activiteiten) en de Boeg (oa ouderennetwerk). Deze activiteiten komen straks deels terug in de Brede School Springplank. Helaas zijn de tuinen en de kas momenteel niet bruikbaar

- in de Joseph kerk (Erik de Roodestraat) verblijven de uitgeprocedeerde vluchtelingen in ieder geval tot maart in overleg met de eigenaar.

- het project ‘verfraaiing onderdoorgang A10-Erasmusgracht’ is gestart. Er zijn al een aantal sessies geweest en er is een kunstenaar gekozen

- de parkeergarage bij het GAK gebouw gaat in 1e instantie door (voor ringparkeren en bewoners GAK gebouw)
- daardoor wordt het Bos en Lommer plantsoen een echte plantsoen en zal het parkeren direct voor het gebouw voor de hoofdingang verdwijnen en groen worden

- de spade voor de verbouwing van het Bos en lommerplantsoen gaat binnenkort de grond in

- De school op de Amundsenweg 1 heeft nu een bouwclub, er komen woon/werkruimten in met ‘ogen op het plein’

 

Je ziet/leest; niet alleen is 2013 een belangrijk jaar voor Amsterdam met alle festiviteiten rond Carré, de grachtengordel, Concertgebouw enz maar ook voor de Robert Scottbuurt en de Orteliusstraat zal 2013 de geschiedenis in gaan als een memorabel jaar!

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies, Paul, Tjerk

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/
Amsterdam West RobertScottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

 

Buurtcoördinator Robert Scottbuurt (stadsdeel) : San San Liem  S.Liem@West.Amsterdam.nl

Wijkagent (buurtregisseur): Inge van Poecke: Inge.van.Poecke@amsterdam.politie.nl (tm jan 2013)

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl


meldingen: https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8