Beste straatgenoten

 

Even een korte update…

 

 

1)      Aanpassing T-splitsing Orteliusstraat-Erasmusgracht

In de evaluatie van de herinrichting van de Orteliusstraat kwam naar voren dat deze T-splitsing gevaarlijk is.

Van Fred van de Star, de projectleider kregen we het volgende bericht:

Ik wil je bij deze meedelen dat we aanstaande maandag (3 mrt) het kruispuntje op de Erasmusgracht gaan voorzien van drempelelementen.

Dit naar aanleiding van het evaluatie overleg. De werkzaamheden zijn in 1 dag gereed.

Het autoverkeer kan dan 1 dag niet afgevoerd worden naar de Hoofdweg.

We zullen daartoe een bord plaatsen bij de J van Galenstraat < R. Scottstraat.

 

2)      Bijeenkomst Fluwelen-Ortelius straatcomité: kas ok, groen in de straat …

In het begin van het jaar komt het comité altijd bij elkaar om de kas te controleren, even bij te praten over afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar. De kas werd al snel in orde bevonden, er zit zo een € 800 in kas momenteel dus daar kunnen we nog wel iets mee doen. Vorig jaar was natuurlijk een belangrijk jaar met de herinrichting en de enorme vergroting van het groen door de diepere én bredere én talrijker geveltuinen. Daarnaast ook nog de grotere ruimte rond de bomen met de kardinaalsmutsen als grondbedekkers (ze beginne al groen te worden …). In de evaluatie met het stadsdeel is al even gesproken over het extra planten van bollen rondom de bomen. We hebben daar echter besproken dat het wel verstandig zou zijn eerst even aan te zien hoe de bodembedekking (4000 plantjes) zich zou ontwikkelen.

Verder hebben we de volgende ideeën en willen graag daar jullie hulp mee. Waarschijnlijk organiseren we tussen medio april en medio mei iets ‘groens’ en in het najaar iets met bolletjes …

a.       het Fluwelen-Ortelius plantje?

                                                               i.      Welk plantje is leuk en doet het goed in de geveltuin en op het balkon? Wie heeft daar ideeën over? Email of facebook ze!

b.      ruilbeurs voor plantjes en stekjes van eigen bodem

                                                               i.      Is er animo om zoiets op te zetten? Email of facebook …

c.       jury actie: wie heeft de interessantste/mooiste/leuke enz. geveltuin

                                                               i.      wie heeft er verstand van of geeft graag zijn mening of geniet gewoon van de geveltuintjes?

d.      adviezen voor de geveltuin

                                                               i.      is er ook advies voor de leek? Welke planten? Water geven? Bemesting? The do’s en de don ’t’s

Wie voelt zich groepen de geveltuinkennis wat op te krikken?

 

3)      Boekje ‘Leven in de Fluwelen Ortelius’

Het boekje wordt nog steeds mondjesmaat verkocht via de Nieuwe boekhandel en het stadsarchief. Vorig week hebben we zelfs ook nog op verzoek een boekje geleverd aan de Openbare bibliotheek Amsterdam. Voor bewoners van de Fluwelen-Ortelius is het eerste exemplaar tegen gesubsidieerde prijs (€ 3,50) verkrijgbaar, het boekje kost normaal € 13,50 (kostprijs). NB als u nieuwe buren krijgt wijs ze dan svp op de nieuwsbrief en op de gelegenheid om heel goedkoop ene boekje over hun straat te verkrijgen!

 

4)      Ergernissen/ lief en … ?

Zijn we dan helemaal tevreden in de straat? Nee, er zijn een paar kleinere zaken die misschien nog beter kunnen. We zijn door een aantal mensen aangesproken op de volgende redelijk terugkerende ergernissen: Fietsen/brommen op de stoep, honden en parkeren buiten de vakken. Nu zijn dit redelijk precaire onderwerpen omdat het om gedrag gaat dat de een wel en de ander niet toelaatbaar acht en bovendien gaat het meestal om de buren waar je ook graag mee in ‘min’ leeft in plaats van in onmin. Vanuit de redactie geven dit signaal alleen maar door: mensen fiets niet of niet te hard op de stoep, hond svp in de goot en parkeer a.u.b. tussen de parkeerstrepen zodat een ander ook een plaats heeft.

Onze straat is verder wel redelijk veilig maar ook hier wordt wel eens ingebroken of een fiets gestolen. Zet je stalen ros dus goed vast en zorg voor goed sluitwerk op deuren en ramen.

 

5)      Agenda van de buurt

Di 4 mrt 19:30 plaats (email ons) - bijeenkomst netwerk van de Robert Scottbuurt

Wo 5 mrt 20:00 plaats (email ons) - Stadstuin Bos en Lommer Ledenvergadering (Bos en Lommer plantsoen, info@stadstuin.nl)

Do 6 mrt 19:00 Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein 250 - Verkiezingsdebat West (19:00 infomarkt, 20:00 debat)

Vr 7 mrt 17:00 A10 viaduct Erasmusgracht – opening kunstwerk Mimicry op het viaduct

Di 11 mrt 17:00 parochieruimte Boomkerk (Gibraltarstraat 55) - feestelijke bijeenkomst einde Stadsdeel West

Di 11 mrt 19:30 Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein 250 - laatste politieke avond Stadsdeel West

Wo 19 mrt Stemmen gemeenteraad en/of bestuurscommissie!

Vr 28 mrt 19:30 De Boeg Hoofdweg 495 – Voor de buurt van de buurt feestavond

 

 

Met vriendelijke groet
het straatcomité Fluwelen Ortelius
Annelies
, Paul, Tjerk, Caro, Rebecca

 

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook:
https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/
Amsterdam West RobertScottbuurt:
http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

Buurtcoördinator Robert Scottbuurt (stadsdeel) : San San Liem  S.Liem@West.Amsterdam.nl

wijkagenten Caroline;  aml13993@amsterdam.politie.nl of Cindy; aml16094@amsterdam.politie.nl

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl


meldingen:
https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8