Beste Fluwelen-Ortelius straatgenoten

 

Jaarlijkse bijeenkomst straat-comité

Op 21 januari zijn we als het Fluwelen-Ortelius straatcomité bij elkaar geweest. De kas gecontroleerd: op ca 1 jan 2016 was het saldo € 870,47 Tussendoor wat uitgegeven aan lentebollen en st Maarten, inkomsten enkele boekjes verkocht; eindresultaat 1 jan 2017: € 868,78. Dat valt dus alleszins mee.

Het comité bestaat momenteel uit: Tjerk, Caro, Paula, Thea en Paul

 

Fietsen op de stoep

Een tijdje geleden zijn we op facebook en in de nieuwsbrief het gesprek begonnen over fietsen en brommeren op de stoep, dit n.a.v. veelgehoorde opmerkingen uit de straat.

Uiteraard dient dit delicaat behandeld te worden want het gaat hier voor een groot deel om mensen uit de straat die de stoep als weg gebruiken en mensen uit de straat die zich hieraan ergeren.

Nu willen we voor de broodnodige nuancering graag wel de volgende zaken alvast meegeven in de discussie:

-          Er is wel een groot verschil tussen racen over de stoep met een brommer (pizza koeriers) of voorzichtig fietsen met een kind achterop

-          vaak wordt het min of meer terechte argument gehoord dat je zo moeilijk de stoep op komt

Als straatcomité hebben we hierover wel van mening gewisseld en naar oplossingen gezocht maar het leek ons het beste om dit, enigszins heikele, onderwerp met een brede groep te bespreken ivm het draagvlak van eventuele maatregelen.

Daarom een oproep aan iedereen om zich te melden als hij/zij mee wil parten over mogelijke verbeteringen, email ons

We zullen dan 2 bijeenkomsten plannen: 1 plenair met iedereen die mee wil praten en 1 met een delegatie van de Fluwelen-Ortelius met het stadsdeel.

Geef gelijk  even aan wat het beste tijdstip is.

 

Lenteoffensief

Het is bijna 1 maart, de meteorologische lente begint dan.

Met name door de geestdrift van (de in december 2015 overleden) Annelies van Aller voeren we  sinds 2009 in onze straat een ‘Lenteoffensief’ zoals zij dat zo mooi verwoordde.

Inmiddels kunnen we dat wel een traditie noemen en dat willen we ook dit jaar zeker weer continueren.

Ergens in maart gaan we dan ook weer een lentebollen actie met koek en zopie houden.

Nog een vraag aan de plantenkenners onder ons (Jacob?) welke bollen moet we inslaan die het goed doen in de boomspiegel en geveltuinen?

 

Fundering en muurbouten: weetjes

Kennen  jullie het fenomeen meetbouten? Tot voor kort nooit iets over gehoord maar:

Meetbouten (roestvast stalen boutjes met een doorsnede van 6 mm) zijn op ongeveer een halve meter van het maaiveld geplaatst in de gevel.

Volgens de gegevens van Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningeigenaren/funderingen/meetbouten-amsterdam/

Hebben ook wij meetbouten in ons dorpje en wel op 286, 290/292, 318/320, 346/348, 370/372 en 293, 339, 355

ik heb even lopen zoeken maar zijn niet (makkelijk?) te vinden. Wie een foto van de meetbouten kan maken stuur ze naar ons op, we zijn benieuwd.

 

Straatfeest 2018?

Het duurt nog even tot 21 juni 2018 maar we hebben ‘een traditie’ en wel hierom (om Koot en de Bie maar eens aan te halen) dat we om de 6 jaar een groot feest houden in de Fluwelen-Ortelius J In 2006 was het enorme straatfeest met muziek, eten en dans, in 2012 het feest met het eigen boekje. Wat gaan we in 2018 doen? Wie heeft ideeën wie wil waar aan meewerken? Mail je ideeën …

 

Auto inbraken

Van de week toch weer ene auto-inbraak geweest op de hoek bij het café

Zijn er meer mensen die er last van hebben of is het een incident?
Reageer via facebook.

 

Leenkastje?

Van de week liep ik op het vernieuwde CS van Utrecht en zag daar een kleine ruimte  waar je boeken kon brengen en halen. Is er iemand in de straat die een weerbestendig kastje  kan maken en beheren? Uiteraard kan dat met ruime sponsoring van de kas van de Fluwelen-Ortelius. Lijkt ons erg leuk als daar bv ook mededelingen in zouden kunnen van gevonden sleutels, wegelopen katten enz.


Met vriendelijke groet

Tjerk, Caro, Paula, Thea en Paul

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: http://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius

Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: http://www.linkedin.com/ zoek op groep Fluwelen-Ortelius

Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: http://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt

Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.NL tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8