Joepie, de lente is begonnen!

Beste buren van ons mooie stukje van de Orteliusstraat: de Fluwelen Ortelius hier weer de nieuwsbrief

Dear neighbours of the Velvet-Ortelius, for our non-Dutch speaking neighbours, there is a short abstract at the end of the newsletter in English

1) Website, facebook, foto's, email enz.

Er is in februari een storing geweest van ca 2 weken waarin de website en het emailadres niet bereikbaar waren.

Gelukkig is dat inmiddels opgelost. Het jaar 2018 was een superdruk jaar met o.a. het grote straatfeest en de boomspiegeltuinen, st Maarten enz.

Inmiddels staan de foto's van al deze evenementen op de website www.Fluwelen-Ortelius.nl Daar kun je ook alle nieuwsbrieven nalezen en alles wat met onze straat te maken heeft.

Op het YouTube kanaal PGinHolland staan ook nog enkele filmpjes van het straatfeest en de muziek.

2)Lenteoffensief 2019 en gezellig koffieleuten met de buren

Image

Schrijf in de agenda zondag 31 maart 11:00-16:30 rond Orteliusstraat 360

Eén van onze standaard activiteiten in het begin van het jaar is het lenteoffensief om de straat groen, mooi en gezellig te maken.

Dit jaar wel heel bijzonder omdat aan de even kant alle boomspiegels tuinen zijn geworden zodat onze straat geheel be-boomspiegeltuin-ed is.
De lente is echt al begonnen, aan alle kanten steken de bloemen hun kopjes boven de grond.
Dit jaar willen we het straatbeeld opfleuren met heel veel viooltjes. Die doen het niet alleen goed in de tuinen maar ook in de balkonbakken.

Kom dus 31 maart gezellig een kopje koffie drinken, ontmoet je buren, en kom wat viooltjes halen voor in de tuin of balkonbakken

3) Speerpunt 2019 schone straat / hotspot / adoptanten vuilcontainers
Voor dit jaar hebben we één belangrijk speerpunt gesteld: dat is een schonere straat in het algemeen en de hotspot hoek Ortelius/Jan van Galenstraat in het bijzonder.

De eerste stappen daartoe zijn genomen:

1) Er is inmiddels een WhatsApp groepje "Fluwelen Ortelius"opgericht voor de hotspot van momenteel 7 mensen. In dit groepje wordt informatie uitgewisseld

2) Inmiddels zijn er duidelijke stickers op de containers geplaatst wanneer het grofvuil te plaatsen

3) er zijn 3 adoptanten voor deze hotspot gevonden.

Voordeel van de adoptanten is dat deze de sleutel van de containers hebben en op een speciaal telefoonummer kunnen bellen.

Als de adoptant voor 12:00 uur belt dat de container vol is wordt dit binnen 24 uur geleegd (meestal zelfs dezelfde dag!)

De volgende stappen via het straatcomité zijn

4) contact met de ondernemers in de buurt

5) flyeren, bewustwording

5) verfraaien omgeving van de containers, en de laatste boomspiegel

6) een zeer belangrijke stap is echter het gedrag van onszelf heeft ons onderzoek en communicatie met ander buurten geleerd.

Image

Laten wij daarom proberen ons te houden aan de 3 volgende gouden richtlijnen

1) zet grof vuil alleen woensdag na 21:00 uur of donderdag morgen voor 7:30 uur!

Nu staan matrassen, oude kastjes, stoelen en groot afval vaak op elk moment buiten en dat trekt andere rommel aan

2) maak het karton klein

Er wordt heel veel online besteld: fietsen, ijskasten enz. Dat karton kan o.a. in de grote bak bij de Erasmusgracht

Maar als het karton er geheel in wordt gepropt, vouwt het karton in de bak open en lijkt de container snel vol te zitten.

Deponeer het karton svp in de papierbakken en maak het klein zodat het in de container past!

p.s. Aan het einde van de Orteliusstraat op de Erasmusgracht staat een bak waar groot karton in kan

3) maak goede afspraken met uw verbouwers
Er wordt veel verbouwd: heel veel rotzooi en groot afval komt van verbouwers die bv de regels niet kennen en er waait veel rommel over de straat.

Verder zoeken wij nog adoptanten voor de bakken bij de Erasmusgracht, 362 en 328

Erasmusgr 23

 

Erasmusgr 25

 

groot karton

glas-22

restafval-159

adoptanten->

0,5

0,5

restafval-936

adoptanten->

0,5

Orteliusstr. 328

restafval-973

plastic 122

adoptanten->

0

Orteliusstr. 288

restafval-116

restafval-117

papier-E23

adoptanten->

3

· Erasmusgracht (Orteliusstraat 373/Erasmusgracht 25)

· de kartonbak (bij Orteliusstraat 370 en Erasmusgracht 23)

· de afvalbakken bij 362

· de afvalbakken bij 328

· de afvalbakken bij 288

Als we met een aantal mensen, bv buren die op de bak uitkijken, een bak adopteren zal het zeker lukken om een schoner straat te krijgen.

Meld je bij ons aan! Het verplicht je tot niets maar je krijgt wel de mogelijkheid te bellen en een extra sleutel van de bak als er problemen zijn.

Het zou ook helpen als de mensen hun boomspiegel- en geveltuin en de straat ervoor schoon houden, dat gebeurt trouwens al heel vaak.

Tenslotte is er op een leuk initiatief van de bewoners een actie gaande in Bos en Lommer van de schoonste straat.

Daar doen nu 7 straten aan mee waaronder de Fluwelen Ortelius.

Elk kwartaal wordt daar een prijs van € 2500 uitgeloofd, 28 maart weten we welke straat er met de prijs vandoor gaat.

4) Financien straatcomité, oproep tot donatie

Tot nu toe zijn de straat activiteiten of via subsidies of via extra inkomsten of een enkele donatie geregeld.

De bodem van de kas begint nu echter wel in zicht te komen. Daarom ons verzoek om indien je het kunt missen een kleine bijdrage te storten bijv. EUR 4,99 per persoon (meer of minder is uiteraard ook welkom) op de rekening van het straat comité Fluwelen Ortelius NL13SNSB8823048435. Wij zijn je bij voorbaat al zeer erkentelijk.

5) Breiclubje?

Tot slot nog een even iets heel anders. Yolande is enthousiast met een breiclubje begonnen op donderdagavond. Nu nog maar met z'n tweeën maar er was meer animo.

Beginnend of gevorderd maakt niet uit. Email info@fluwelen-Ortelius.nl

Tot ziens op 31 maart 10:30-13:00 bij het lentegebeuren

===================================================

English, short version

===================================================

1. There were some problems with the website and email but they have been solved.

Al the photo's from the streetparty sep 2018 and autumn-greenaction are now available on the website www.fluwelen-Ortelius.nl

Short films also on YouTube PGinHolland

2. On Sunday 31 of march 10:30-11:00 hours at nr 360 we hold our annual green action, meet and greet the neighbours.

This year we distribute (free) violets, the whole street and balcony's with merry violets in all colours! Also a moment to get to know your neighbours.

You can take your own coffee and cookies or get some
3. This year the most important thing we want to accomplish is a cleaner street and especially the situation around the garbage containers

As a streetcomittee we do a lot but we, you can also contribute towards a cleaner street.

Therefore we want to emphasize three golden rules:

a) Big garbage only on the street after Wednesday 21:00 hour and before Thursday 7:30

b) At end of Orteliusstraat is a garbage container for big cardboard. Please depose it there and cut the cupboard so it fits the mound of the containers.

c) A lot of garbage comes from the renovators of the apartments: Owners please instruct those renovators!

Another thing is, lets watch our surroundings, adopt a container then you can phone that there is a problem and it will be solved very quickly.

Do you want to help actively, adopt a container, email us (info@fluwelen-Ortelius.nl)

See the table in the Dutch section where the containers are

4. We do a lot of things since 2006 but our streetbudget is very low on this moment. So we ask, if you can miss it, to donate a small amount, for instance €4,99 or another sum, to our street so we can do nice things for the community. See details in the Dutch section

5. Knitting club

Are there people who likes knitting? Beginners or experts, everyone welcome, email us at info@fluwelen-Ortelius.nl

See you 31 march 10:30-13:00 with the meet an green greet the neighbours

Met vriendelijke groet

Tjerk, Thea, Yolande, Saskia en Paul

Orteliusstraat Email: info@fluwelen-Ortelius.nl
Orteliusstraat Website: https://www.fluwelen-ortelius.nl/
Orteliusstraat Facebook: https://www.facebook.com/fluwelenortelius


Orteliusstraat besloten Facebook: https://www.facebook.com/groups/487919621360852

Orteliusstraat Linkedin: https://www.linkedin.com/ (zoek op groep Fluwelen-Ortelius)

Bank: NL13SNSB8823048435 tnv. Penningmeester Fluwelen-Ortelius Tjerk Schuringa


Gebiedsmakelaar Robert Scottbuurt (stadsdeel): Chantal Buitenhuis C.Buitenhuis@amsterdam.nl

Wijkagent: Miel Beckers Miel.Beckers@politie.NL tel. 0900 88 44

ABC West (bewonersondersteuning): Jamila Hammadi: j.hammadi@abc-west.nl

meldingen (problemen straatmeubilair, afval enz): https://itunes.apple.com/app/id449847909?mt=8


Amsterdam West Robert Scottbuurt Facebook: http://www.facebook.com/groups/Robertscottbuurt

Amsterdam West Robert Scottbuurt: http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

Amsterdam West http://www.west.amsterdam.nl/

ABC West: http://www.abc-west.nl/

Huis van de buurt De Boeg Facebook: https://www.facebook.com/huisvandebuurt