De Fiets

Om onduidelijke redenen staat het fixatiebed zoals gebruikt wordt in peniteniaire inrichtingen (zeg maar: gevangenissen) in Nederland bekend als "fiets". Waarschijnlijk komt dit doordat het gebruikelijk is (was) om bij oudere versies van dit bed één been van de gefixeerde niet vast te maken, zodat hiermee een fietsende beweging gemaakt kon worden. Een andere verklaring is de fietsende beweging die de benen onwillekeuring maken nadat de gefixeerde weer is losgemaakt.

Dit laatste model, waarbij justitie stug volhoudt dat het niet wordt gebruikt, heeft die mogelijkheid niet. Overigens, in een uitzending van "Zembla" op 18 september 2003 (waarvan hier een 15 meg videoclip) wordt dit bevestigd.

Beschrijving

Het veiligheidsbed bestaat uit een stevig buizenframe. Hierin ligt een speciale, vrij harde, waterdichte matras. Aan het frame zijn een aantal stevige banden bevestigd, waarmee de gevangene dusdanig gefixeerd kan worden dat beweging vrijwel onmogelijk wordt. Met de vierkante beugels kunnen de riemen met een voet extra strak worden getrokken voordat de moeren met een ratel worden vastgedraaid. Hierdoor worden de ledematen stevig tegen de buizen getrokken. Verder is op bovenstaande foto het borststuk te zien. Dit wordt aan beide kanten met de drie riemen bevestigd. Aan het hoofdeinde bevinden zich ook nog twee gespen. Door het borststuk wordt het bovenlichaam stevig in de matras gedrukt. Na een paar uur wordt de druk ondraaglijk. De enige manier om het ook maar enige tijd op dit marteltoestel uit te houden is als de banden en de borstplaat nog enige speling hebben. Voorbeelden van fixaties zijn hier en hier te zien.

Sponsorschap

Ons voorstel behelst een volledige sessie op dit bed. Deze sessie duurt, net als in de gevangenis, 24 uur of een veelvoud daarvan. Er zal volledige controle plaatsvinden, ook zal heerlijk gevangenisvoedsel worden aangeboden. De fixatie zal geheel naakt plaatsvinden, de lichamelijke behoeften worden opgevangen met een urinaal en een steek. Het bed bevind zich in Rien's isolatiecel, zoals ook in de gevangenis aanwezig is. Kortom, de "fiets experience" zal zo nauwkeurig mogelijk worden nagebootst. Het is wel zo, dat in de gevangenis 24 uur ook inderdaad 24 uur is.

In ruil daarvoor ontvangen wij een deel van de aanschafkosten van dit bed. Het bed is geheel handgemaakt en de prijs is dermate fors dat wij dit alleen niet kunnen ophoesten en daarvoor hebben wij dus sponsors nodig. Neem voor de details contact op met Rien op +493395xxxxxx of stuur een email naar SM Medical.